Seminaria

Seminarium Jubileuszu 75-lecia - Kartografia numeryczna w IGiK

Dodano: 19 lutego 2021

Zapraszamy na seminarium online dr hab. Dariusza Dukaczewskiego pt.: "Kartografia numeryczna w IGiK".

Seminarium odbędzie się 22 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w aplikacji Teams klik

W listopadzie 2021 r. upłynie 65 lat od powstania w Instytucie Geodezji i Kartografii pierwszej, eksperymentalnej mapy cyfrowej. Prace z zakresu kartografii numerycznej od roku 1962 były prowadzone w Centrum Informatycznym IGiK, a następnie kolejnych komórkach badawczych Instytutu, tworzonych w wyniku reorganizacji, aż do powołania Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii. W Instytucie tworzono koncepcje, realizowano i testowano nowatorskie mapy numeryczne, bazy danych (lub ich części dotyczące najczęściej terenu Polski), systemy informacji przestrzennej, geoportale. Pracowano nad koncepcjami infrastruktury informacji przestrzennej Polski, jak również wraz z partnerami zagranicznymi – nad kształtem infrastruktury informacji przestrzennej Europy (INSPIRE). Prowadzono prace dotyczące interoperacyjności. Doskonalono metodykę analiz przestrzennych, jak również metodykę tworzenia i wizualizacji map statycznych i dynamicznych (animowanych), przystosowanych do potrzeb różnych odbiorców. Tematyce tej będzie poświęcone seminarium IGiK w dniu 22 lutego 2021 r.

Rys. Pierwsza wersja komputera Mark II – Muzeum Techniki w Tokio (fot. Dariusz Dukaczewski)