Photogrammetric developments

Aerial Triangulation

Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii w latach 1997-2007 prowadził szeroką współpracę z przedsiębiorstwami geodezyjno-kartograficznymi w Polsce jak również z firmami zagranicznymi. Realizował prace związane z projektowaniem dużych bloków aerotriangulacji, a w szczególności osnowy fotogrametrycznej. Pomiar punktów osnowy fotogrametrycznej oparty był wyłącznie na technologii fotogrametrycznej stacji cyfrowej. Do wyrównania aerotriangulacji wykorzystywane były najnowsze wersje oprogramowania wyposażone w bogate narzędzia rachunku wyrównawczego oraz statystyczne.
Read more >

Scanning of aerial photographs

Zakład Fotogrametrii posiada bogate doświadczenie w zakresie skanowania zdjęć lotniczych nabyte w ramach realizacji w latach 1995-2000 ponad 100 projektów, dla których podstawą był znajdujący się do chwili obecnej na wyposażeniu Zakładu skaner fotogrametryczny PS-1 Zeiss. Należy przy tym nadmienić, że Zakład Fotogrametrii Instytutu Geodezji i Kartografii jako pierwszy w Polsce rozpoczął skanowanie zdjęć lotniczych w standardzie europejskim i stał się tym samym prekursorem ery fotogrametrii cyfrowej w naszym kraju.
Read more >

Orthophotomaps and maps

Zakład Fotogrametrii w latach 1997-2008 prowadził prace wdrożeniowe w zakresie technologii tworzenia cyfrowych ortoobrazów i ortofotomap oraz technologii numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej realizowanej na podstawie modeli stereoskopowych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych oraz na podstawie cyfrowych ortoobrazów.
Read more >

Digital Elevation Model

W latach  1997-2008 Zakład Fotogrametrii wykonywał liczne prace wdrożeniowe w zakresie fotogrametrii lotniczej i satelitarnej, stosując zarówno metody analityczne jak również cyfrowe. Do tych prac zaliczał się automatyczny pomiar numerycznego modelu terenu (NMT) i numerycznego  modelu pokrycia terenu (NMPT) metodą fotogrametrii cyfrowej na podstawie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.
Read more >