Papers

2014

 • Brodowska P., Kraszewski B., 2014. Wykorzystanie transformacji w dziedzinie częstotliwości do poprawy interpretacyjności archiwalnych zdjęć lotniczych, Biuletyn WAT (w druku).
 • Kraszewski B., Brodowska P., 2014. Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgu i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych, Teledetekcja środowiska Vol. 50, s. 86-92.

2013

 • Grochowska M., 2013. Segmentacja danych MLS z użyciem procedur Point Cloud Library, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 25, s. 67-76. 
 • Kraszewski B., 2013. Aspekty integracji modeli 3D budynków z bazą danych opisowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 25, s. 95-105. 

2012

 • Borkowski A., Bujakiewicz A., Ewiak I., Kaczyński R., Pyka K., 2012. Stan obecny i kierunki rozwoju fotogrametrii, teledetekcji i GIS w świetle XXII Kongresu ISPRS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24, s. 31-51. 
 • Brodowska P., 2012. Porównanie działania algorytmów aktywnego modelu TIN i predykcji liniowej do segmentacji punktów terenowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24, s. 63-71. 
 • Ewiak I., Brodowska P., 2012. Wykorzystanie zasobu geoinformacyjnego do opracowania archiwalnych fotogrametrycznych danych obrazowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 101-110. 
 • Karwel A. K., 2012. Ocena dokładności modelu SRTM-X na obszarze Polski, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 139-145. http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/wroclaw-2012/Karwel.pdf
 • Karwel A. K., 2012. Wpływ danych źródłowych na jakość produktów fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24, s. 123-132. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2012. Estimation of the accuracy of the SRTM-X Terrain Model on the area of Poland, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIX, Part B7,
  pp. 51-55.
 • Kraszewski B., 2012. Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do inwentaryzacji pomieszczeń biurowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 187-196. 
 • Ziobro J., 2012. Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze kątów orientacji dla aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 24, s. 421-430. 
 • Ziobro J., 2012. Wykorzystanie pomiaru GNSS/IMU w krajowych aerotriangulacjach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, s. 531-539. 

2011

 • Kraszewski B., 2011. Calibration of digital SLR Nikon D3X for the use ib digital photogrammetry projectes, Geoinformation Issues, Vol. 3, No 1, pp. 51-60. 
 • Kraszewski B., 2011, Określenie zakresu wykorzystania modeli stereoskopowych naziemnych zdjęć cyfrowych do odtwarzania wnętrz pomieszczeń, Biuletyn WAT, Vol. LX, s. 277-290. 
 • Ziobro J., 2011. Integrated sensor orientation - ground control points for large-block aerotriangulation, Geoinformation Issues, Vol.3, No 1, pp. 37-49. 

2010

 • Ewiak I., Kaczyński R., 2010. Potential for Resurs DK-1 satellite data, Geodezija ir Kartografija, Vol. 36, No 2, pp. 45-49
 • Karwel A. K., 2010. Określenie zakresu wykorzystania pomiarów autokorelacyjnych w aspekcie wyznaczenia modeli 3D budynków, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.21, s. 141-148. 
 • Ziobro J., 2010. Niezawodność współrzędnych tłowych w aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.21, s. 513-521. 

2009

 • Ewiak I., 2009. Wielosensorowa triangulacja satelitarna, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19,
  s. 101-110. 
 • Ewiak I., Kraszewski B., 2009. Method for acquiring building registry vector data with modern photogrammetric techniques, Geoinformation Issues, Vol.1, No 1, s. 41-51. 
 • Karwel A. K., 2009. Ocena dokładności aerotriangulacji zobrazowań ADS40, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
  i Teledetekcji Vol. 20, s. 185-193. 
 • Kraszewski B., 2009. Analiza dokładności podstawowych produktów fotogrametrycznych uzyskanych z zobrazowań pozyskanych trzylinijkową cyfrową lotniczą kamerą ADS40, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.19,
  s. 227-236. 

2008

 • Ewiak I., Kaczyński R., 2008. Determine of utilization range of Resurs-DK satellite data in the face of Ikonos system,
  The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B4, pp. 1269-1274. 
 • Ewiak I., Karwel A. K., Kraszewski B., 2008. Aspekty dokładności generowania NMT na podstawie obrazów z cyfrowej kamery ADS40, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18a, s. 111-117. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2008. Estimation of the accuracy of the SRTM Terrain Model on the area of Poland, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B7,
  pp. 169-172. 
 • Kraszewski B., 2008. Opracowanie nieregularnego bloku wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Quickbird, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18a, s. 305-312. 
 • Ziobro J., 2008. Precision and reliability of GPS-coordinates of projection centers in real aerial triangulations, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B3b,
  pp. 21-24. 
 • Ziobro J., 2008. Przesłanki projektowania aerotriangulacji z fotopunktami niesygnalizowanymi, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom LIV, Zeszyt 112, s. 51-74. 

2007

 • Ewiak I., 2007. Określenie zakresu wykorzystania danych satelitarnych Resurs-DK w opracowaniach fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, s.199-208. 
 • Ewiak I., 2007. Rosyjskie dane satelitarne wobec współczesnych systemów komercyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, str. 209-216. 
 • Karwel A. K., 2007. Ocena dokładności NMT na obszarze Polski na podstawie danych wysokościowych projektu LPIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, s. 357-362. 
 • Ziobro J., 2007. Precyzja i niezawodność pomiaru środków rzutów w rzeczywistych aerotriangulacjach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, s. 841-847. 

2006

 • Ewiak I., 2006. Metodyka generowania numerycznego modelu terenu na podstawie rosyjskich stereoskopowych zobrazowań TK-350, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 177-186. 
 • Ewiak I., 2006.  Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów, Systemy Logistyczne Wojsk, Zeszyt 32, s.141-154.
 • Ewiak I., Kaczyński R., 2006. Alternatywne źródła danych dla zdjęć lotniczych w procesie generowania true ortho, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 187-196. 
 • Ewiak I., Kaczyński R., 2006. Methodology of generation of digital orthophotomaps from QuickBird Pan satellite data, Proceedings of ASPRS Conference, Reno, USA.
 • Ewiak I., Kaczyński R., 2006.  Generation of True Ortho - satellite data replaces aerial photographs, Geoconnexion International Magazine, May.
 • Kaczyński R., Ewiak I., 2006. Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne a zdjęcia lotnicze, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH - Geodezja, Tom 12, Zeszyt 2/1, s. 257-265. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2006. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 289-296. 
 • Karwel A. K., Ewiak I., 2006.  Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze Polski, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom LII, Zeszyt 110, s. 75-87. 
 • Ziobro J., 2006. Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 16, s. 609-618. 
 • Ziobro J., 2006. Skuteczność dodatkowych parametrów wyrównania w aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 619-626. 

2005

 • Ewiak I., Kaczyński R., 2005. Correction of Ikonos and QuickBird data for orthophotomaps generation, Proceedings of the 26th Asian Conference on Remote Sensing, Hanoi, Vietnam, 7-11 November (CD).
 • Ewiak I., Kaczyński R., 2005. Określenie zakresu korekcji geometrycznej zobrazowań Ikonos oraz QuickBird, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom LI, Zeszyt 109, s. 67-75. 

2004

 • Ewiak I., Kaczyński R , 2004. Accuracy of DTM generated from SPOT 4 and SPOT 5- HRS data, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXV, Part B1, pp. 474-478. 
 • Kaczyński R., 2004. Najnowsze techniki fotogrametrii lotniczej i satelitarnej, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom L, Zeszyt 107, s. 179-194. 
 • Kaczyński R., Ewiak I., Majde A., 2004. Accuracy of DTM and ortho generated from IKONOS stereo data, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXV, Part B4, pp. 463-464. 
 • Karwel A. K., 2004. Badanie wpływu jakości danych inicjalnych na korekcję obrazu satelitarnego systemu IKONOS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.14, s. 299-308. 
 • Lewiński St., Ewiak I., 2004. Wstępna ocena przydatności zdjęć satelitarnych ASTER w teledetekcji i fotogrametrii, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 14. 
 • Ziobro J., 2004. Skuteczność dodatkowych parametrów w aerotriangulacji, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Tom L, Zeszyt 108, s. 145-153. 

2002

 • Col da Anne, Billen R., Schumacker B., Kaczyński R., Ewiak I., 2002. Educational software for digital photogrametry, Vol. 12a. IGiK
 • Ewiak I., Kaczyński R., 2002. Dokładność generowania NMT ze zdjęć lotniczych Phare w skali 1: 26000, Vol. 12b, IGiK
 • Kaczyński R., 2002. Dokładność opracowania ortofotomapy cyfrowej carterra geo Pna i QuickBrid Pan, Vol. 12b, IGiK

2001

 • Chun, R., W., Ewiak, I., Hui, Y., M., Kaczyński, R., 2001. Evaluation of Panchromatic IKONOS Data for Mapping, Geodezija ir Kartografija, Vol. 27, Issue 4, s.156-159.
 • Majde A., 2001. Co dalej ze stereoortofoto?, Geodeta, Nr 1 (68). 
 • Majde A., 2001. Propozycje udoskonaleń automatycznego generowania NMT, Tom XLVIII, Zeszyt 104, s.181-187. 

2000

 • Drachal J., Kaczyński R., 2000. The new approach to processing of high resolution image data applied to image maps in scales from 1 : 10000 to 1 : 50 000, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B4, pp. 247-253. 
 • Kaczyński R., 2000. Application of Analitical and Digital Photogrammetry Methods for forecasting Vistula River Floods, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, s. 45-2 - 45-5.
 • Kaczyński R., 2000. Digital Aerial Triangulation, DEM and Orthophoto Generation in IGiK, Geodezija ir Kartografija, Vol. 26, No 3, pp. 105-110. 
 • Kaczyński R., 2000. Działalność Komisji II MTFiT: Systemy do przetwarzania i analizy danych oraz prezentacji wyników w okresie 1996 - 2000, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10.
 • Kaczyński R., 2000. Technologia opracowania NMT i map cyfrowych metodami fotogrametrycznymi dla celów prognozowania powodzi, Geodeta, Nr 4(59), s. 27 - 31.
 • Kaczyński R., 2000. Trendy rozwoju fotogrametrii, Materiały Sesji Jubileuszowej „55-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii".
 • Kaczyński R., Ziobro J., 2000. Comparison of semi - automatic and automatic digital aerial triangulation, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B3, pp. 457-461. 
 • Kaczyński R., Ziobro J., 2000. Digital and analitycal aerial triangulation - a comparision test. International Workshop on Integrated sensor calibration and orientation, June 16-17, 1999, Portland, Maine, Technical Commission III ISPRS, Working Group III/1. Publikawane na CD.
 • Kaczyński R., Ziobro J., 2000. Porównanie półautomatycznej i automatycznej aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, s. 46-1 - 46-7.
 • Majde A., 2000. Moduł ortofotograficzny systemu EWMAPA, X KNT Systemy Informacji Przestrzennej, PTIP, Zegrze k. Warszawy 12 - 14 czerwca 2000.
 • Majde A., 2000. Wykorzystanie fotogrametrii do aktualizacji zasobu geodezyjno -kartograficznego, I Forum GIS, GISPOL, Katowice 14 - 16 września 2000.