About Us

Lab

Zakład Fotogrametrii dysponuje nowoczesnym laboratorium wyposażonym w specjalistyczne stacje robocze zawierające oprogramowanie do opracowań fotogrametrii naziemnej, lotniczej i satelitarnej, jak również do obróbki danych ze skaningu laserowego. Zakład posiada, również w swoim laboratorium oprogramowanie GIS i CAD.
Read more >

Department profile

Zakład Fotogrametrii specjalizuje się w nowoczesnych opracowaniach fotogrametrycznych z wykorzystaniem danych pozyskiwanych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego. Jakość opracowań fotogrametrycznych wspierana jest kompleksową wiedzą nabywaną w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wysoki poziom świadczonych usług w zakresie badań naukowych oraz projektów komercyjnych potwierdzają wyniki uzyskiwane na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Read more >

Cooperation

Zakład Fotogrametrii we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizuje liczne projekty naukowo-badawcze, dydaktyczne i komercyjne.
Read more >