Cooperation

W ramach współpracy zagranicznej pracownicy Zakładu Fotogrametrii brali udział:

  • w 2001 roku z Chinese Academy of Surveying and Mapping w Pekinie w realizacji tematu: Evaluation of High Resolution Panchromatic and Multispectral satellite data (IKONOS) for Mapping (Ocena przydatności wysokorozdzielczych panchromatycznych i  wielospektralnych zdjęć  satelitarnych (IKONOS) do opracowania map).
  • w latach 2000-2001 z Uniwersytetem w Liege i Chinese Academy of Surveying and Mapping w Pekinie w realizacji tematu: Development of an educational photogrammetric package for digital aerial photographs and satellite images. (Opracowanie edukacyjnego oprogramowania dla cyfrowego przetwarzania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych).;
  • w latach 2006-2008 z Chinese Academy of Surveying and Mapping w Pekinie w realizacji tematu: Technologia opracowania map rejonów płaskowyżu na podstawie danych SPOT HRS oraz opracowanie i wydanie podręcznika w angielskiej, polskiej i chińskiej wersji językowej „Podstawy fotogrametrii satelitarnej”.

Zakład współpracuje również z firmami komercyjnymi:

  • GisPRO Sp. z o.o. ze Szczecina,
  • Robokopter Sp. z o.o. z Warszawy,
  • TMCE Tukaj Mapping Central Europe z Krakowa.