Lab

Zakład Fotogrametrii dysponuje nowoczesnym laboratorium wyposażonym w specjalistyczne stacje robocze zawierające oprogramowanie do opracowań fotogrametrii naziemnej, lotniczej i satelitarnej, jak również do obróbki danych ze skaningu laserowego. Zakład posiada, również w swoim laboratorium oprogramowanie GIS i CAD.


Stanowiska do opracowań fotogrametrii lotniczej i satelitarnej składają się z:

  • fotogrametrycznych stacji roboczych wyposażonych w system stereoskopowy NVidia 3D Vision oraz pakiet oprogramowania fotogrametrycznego Inpho i PCI Geomatica,
  • fotogrametrycznych stacji roboczych wyposażonych w system stereoskopowym StereoGraphics oraz moduły oprogramowania ImageStation Intergraph, DAT/EM i Inpho,
  • skaner fotogrametryczny Zeiss.

Stanowisko do opracowań fotogrametrii naziemnej składa się z:

  • fotogrametrycznej stacji roboczej wyposażonej w oprogramowanie PhotoModeler Scanner firmy Eos Systems Inc.,
  • naziemnej kamery niemetrycznej Nikon D3X z obiektywami 24, 35, 50mm,
  • przestrzennego pola testowego przeznaczonego do kalibracji kamer niemetrycznych.

Stanowisko do opracowań skaningu laserowego składa się z:

  • fotogrametrycznej stacji roboczej wyposażonej w oprogramowanie SCOP++ i Bentley MicroStation.

Poza oprogramowaniem fotogrametrycznym Zakład dysponuje licencjami:

  • oprogramowania Bentley MicroStation,
  • oprogramowania FME,
  • oprogramowania GeoMedia Professional z dodatkowymi modułami.