News

Habilitacja dr inż. Ireneusza Ewiaka

24 maja 2013 r. Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej nadała dr inż. Ireneuszowi Ewiakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.
read more >

Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Bartłomieja Kraszewskiego

11 kwietnia 2013 roku Rada Naukowa Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej otworzyła przewód doktorski mgr inż. Bartłomieja Kraszewskiego.
read more >

Wniosek dr inż. Ireneusza Ewiaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

25 stycznia 2013 roku dr inż. Ireneusz Ewiak wystąpił z wnioskiem do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Jako osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej przedstawił jednotematyczny cykl publikacji zatytułowany "Metodyka przetwarzania lotniczych i satelitarnych obrazów skanerowych w aspekcie fotogrametrycznych opracowań sytuacyjno-wysokościowych".

read more >