Expertises

W ramach swojej działalności Zakład Fotogrametrii od wielu lat opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne. Bogate doświadczenie zespołu wykwalifikowanych ekspertów zapewnia wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych dokumentów. Jakość oferowanych przez nas usług potwierdza fakt stale rosnącej liczby zleceń kierowanych do Instytutu Geodezji i Kartografii przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz osoby prywatne.

Spośród licznych opinii i ekspertyz technicznych Zakład wykonał m.in.:

  • ekspertyzę dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. „Opracowanie procedury kontrolnej łącznie z metodą statystyczną dla niezbędnej oceny stopnia spełnienia w praktyce zasady 75% 90% dla działek referencyjnych”,
  • wiele ekspertyz technicznych zleconych przez Sądy Rejonowe dotyczących ustalenia sposobu wykorzystania obszarów spornych oraz wyznaczenia przebiegu granic na podstawie archiwalnych materiałów fotogrametrycznych oraz zaprezentował ich wyniki w charakterze świadka,
  • ekspertyzy w zakresie przydatności posiadanych przez Zamawiającego w ofercie handlowej wysokorozdzielczych obrazów z satelity Ikonos do prac geodezyjno-kartograficznych,
  • opracowanie założeń technicznych dot. pozyskania i wykorzystania zdjęć lotniczych dla obszaru woj. śląskiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
  • ocenę wartości technicznej modułu ortofotograficznego na zlecenie  firmy GEOBIT w Katowicach.