ASAP - Advanced Sustainable Agricultural Production

Celem projektu ASAPAdvanced Sustainable Agricultural Production, jest zaprojektowanie i zbudowanie Serwisu dostarczającego szeroką gamę produktów dla sektora rolniczego na podstawie danych satelitarnych. Takie rozwiązanie pozwala znacznie oszczędzić czas i koszt opracowania produktów w stosunku do metod tradycyjnych, a ponadto pozwala na uzyskanie wyników w formacie mapowym obsługiwanym przez maszyny rolnicze. Serwis ASAP będzie narzędziem w pełni kompleksowym, dostarczającym produkty oraz fachowe wsparcie w zakresie produkcji roślinnej, od zasiewów aż po zbiory.

Oferujemy następującą gamę produktów przygotowanych na podstawie danych satelitarnych (przy ewentualnym wsparciu danych lotniczych oraz pomiarów terenowych):

• mapa suszy,
• mapa temperatury powierzchni i pokrywy śnieżnej,
• mapa kondycji upraw,
• mapa redukcji plonów w stosunku do plonów maksymalnych dla danego obszaru,
• kondycja upraw,
• klasyfikacja upraw w całym okresie wegetacji
•warunki wilgotnościowe upraw i gleby,
• mapy poligonów jednorodnych,
• prognozy plonów, mapy plonowania,
• mapy nawożenia,
• dokumentacja strat w produkcji roślinnej (susze, wymarzanie upraw, lokalne podtopienia).

Dodatkowo możemy dostarczyć wysoko zaawansowane oraz dostosowane do wymagań klienta złożone produkty bazujące na danych satelitarnych lub lotniczych tj,:
• Rozpoznanie upraw w ciągu całego okresu wegetacji na podstawie danych satelitarnych;
• Monitorowanie kondycji upraw od zasiewu po zbiór;
• Prognozowanie plonu;
• Monitoring suszy oraz dokumentacja strat w produkcji z tytułu suszy;
• Monitoring przezimowania upraw oraz prognoza oraz dokumentacja strat;
• Raporty: powierzchnie upraw, statystyki strat w produkcji w wyniku suszy, obszary narażone na przymarzanie roślin, tereny o złym przezimowaniu i wiele innych;
• Współpraca w dostarczaniu aktualnych danych i zobrazowań satelitarnych.

Dostarczenie map i raportów generowanych w ramach projektu ASAP dedykowane jest dla indywidualnych rolników, grup rolników, przedsiębiorstw bazujących na produkcji roślinnej jak również do grona zainteresowanych należy także zaliczyć samorządy (na wszystkich poziomach), ośrodki doradztwa rolniczego oraz instytucje naukowe.

Więcej o Serwisie ASAP: www.asap.farmer.pl