Serwis SERENE

Głównym celem projektu SERENE jest określenie potencjału produkcji energii z biomasy dla poszczególnych regionów oraz dostarczenie informacji o opłacalności prowadzenia upraw roślin energetycznych (co i gdzie uprawiać).

Serwis SERENE w formie map (prezentacja graficzna) i raportów (grafy, wykresy, tabele, diagramy) przedstawia liczne informacje i dane dotyczące takich elementów jak: lokalizacja i zasięg przestrzenny plantacji upraw energetycznych, obszary o potencjale do wykorzystania pod uprawy roślin energetycznych, potencjalna wysokość plonów, produkcji energetycznej oraz zysku. Ponadto serwis oferuje aktualną, pozyskiwaną ze zdjęć satelitarnych, informację dotyczącą oceny kondycji upraw oraz prognozy plonów biomasy dla wybranych obszarów testowych, z ambicją by dostarczać tego typu produkt w skali całego kraju na zasadach komercyjnych.

Serwis SERENE, wraz z oferowanymi produktami i raportami, dostępny jest poprzez portale Reo i Farmer oraz stronę Instytutu Geodezji i Kartografii. Dostarczane za jego pomocą treści dedykowane są licznym podmiotom, takim jak: dostawcy biomasy (włączając indywidualnych rolników/plantatorów), firmy zakładające plantacje roślin energetycznych do własnego użytku, jak również podmioty wytwarzające energię: odbiorcy biomasy w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej (biogazownie).

Więcej o SERENE --> http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-serene