Wpływ elementów meteorologicznych na zmienność NDVI w lasach w Polsce

Dodano: 03 sierpnia 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, na seminarium pt. "Wpływ elementów meteorologicznych na zmienność NDVI w lasach w Polsce". Seminarium wygłosi dr Kinga Kulesza.

Seminarium odbędzie się 25 września 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams.

Link do spotkania: LINK

Zmiany klimatu mają istotny wpływ na kondycję drzewostanów, co wyraźnie widoczne jest w wielu częściach Europy, w tym również w Polsce. W projekcie przeanalizowano zmiany i zmienność kondycji lasów, wyrażonej jako NDVI (z satelitarnych danych MODIS, z lat 2002-2021 dla obszaru całej Polski). Następnie wykorzystano wybrane elementy meteorologiczne (temperaturę, opady oraz ewapotranspirację), pozyskane z re-analizy ERA5-Land, aby zbadać wpływ warunków klimatycznych na zmienność NDVI w lasach. Zaobserwowano ogólną poprawę kondycji lasów (wzrost NDVI) - statystycznie istotne dodatnie trendy NDVI stanowiły 32,5% obszarów leśnych, natomiast statystycznie istotne, ujemne trendy tylko 3,9%. Najistotniejszy wpływ na kształtowanie wartości NDVI w lasach miały opady oraz ewapotranspiracja (współczynnik korelacji Pearsona 0,55).