Dr Kinga Kulesza

Dr Kinga Kulesza jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: klimatologia i ochrona atmosfery) oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: systemy informacji przestrzennej). W 2019 roku uzyskała stopień doktora Nauk o Ziemi, na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”. W pracy naukowej zajmuje się zmiennością cyrkulacji atmosferycznej nad Europą (w szczególności nad Polską) w XX i XXI wieku, metodycznymi aspektami badań nad cyrkulacją atmosferyczną, oceną jakości różnorodnych danych meteorologicznych pochodzących z reanaliz i produktów satelitarnych, wpływem warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów w Polsce.

Uczestniczyła w projekcie badawczym LIFE_ADAPTCITY_PL (2015-2016), była także kierownikiem projektu finansowanego z NCN (Preludium, 2018-2021). Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach naukowych, uzyskała stypendia w Aalto University w Finlandii (2012) oraz w University of Alberta w Kanadzie (2015).

Jest autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Chętnie popularyzuje naukę, brała udział m.in. w Pikniku Naukowym Polskiego Radia, Festiwalu Nauki, prowadziła warsztaty dla dzieci (Uniwersytet Dzieci), często wypowiada się do mediów, komentując m.in. temat zmian klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i smogu, długoterminowych prognoz pogody, fal upałów i chłodu.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0605-534X

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Kinga-Kulesza

E-mail: kinga.kulesza@igik.edu.pl


Realizowane projekty:

NCN Opus “Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”. (post-doc)

NCN Preludium (2018-2021) “Wykorzystanie danych satelitarnych do homogenizacji pomiarów naziemnych promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi: analiza zmienności promieniowania w Polsce w ostatnim 25-leciu” (kierownik).

LIFE13 INF/PL/000039 LIFE_ADAPTCITY_PL (2015-2016) „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” projekt realizowany we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, m. st. Warszawą oraz Verband Region Stuttgart.


Ostatnie publikcje:

Kulesza K., 2023, Influence of Air Mass Advection on the Amount of Global Solar Radiation Reaching the Earth’s Surface in Poland, Based on the Analysis of Backward Trajectories (1986–2015), Meteorology 2023, Vol. 2 (1), pp. 37-51, https://www.mdpi.com/2674-0494/2/1/3

Posyniak M. A., Markowicz K. M., Czyżewska D., Chiliński M. T., Makuch P., Zawadzka-Mańko O., Kucieba S., Kulesza K., Kachniarz K., Mijal K., Borek K., 2021, Experimental study of smog microphysical and optical vertical structure in the Silesian Beskids, Poland, Atmospheric Pollution Research, 12, 9, 101171. DOI: 10.1016/j.apr.2021.101171.

Kulesza K., Bojanowski J. S., 2021, Homogenization of incoming solar radiation measurements over Poland with satellite and climate reanalysis data, Solar Energy, 225, 184-199. DOI: 10.1016/j.solener.2021.07.031.

Kulesza K., 2021, Influence of air pressure patterns over Europe on solar radiation variability over Poland (1986–2015), International Journal of Climatology, 41 (Suppl. S1), E354-E367. DOI: 10.1002/joc.6689.

Kulesza K., 2020, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce w latach 1986-2015, Przegląd Geograficzny, 92, 3, 341-359. DOI: 10.7163/PrzG.2020.3.2.

Kulesza K., 2020, Spatiotemporal variability and trends in global solar radiation over Poland based on satellite‐derived data (1986–2015), International Journal of Climatology, 40, 15, 6526-6543. DOI: 10.1002/joc.6596.

Żmudzka E., Kulesza K., 2019, Total solar radiation in Zakopane and at Mount Kasprowy Wierch (Western Carpathians, Poland) in 1986-2015, Geographia Polonica, 92, 2, 211-231. DOI: 10.7163/GPol.0145.

Żmudzka E., Kulesza K., Lenartowicz M., Leziak K., Magnuszewski A., 2019, Assessment of modern hydro-meteorological hazards in a big city – identification for Warsaw, Meteorological Applications, 26, 500-510. DOI: 10.1002/met.1779.

Kulesza K., 2019, Modified, threshold-based circulation type classification for Central Europe, on the basis of Lityński's classification, Miscellanea Geographica, 23, 1, 53-62. DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0033.

Kulesza K., 2017, Nowe spojrzenie na klasyfikację typów cyrkulacji atmosfery J. Lityńskiego, Prace Geograficzne UJ, 150, 79-94. DOI: 10.4467/20833113PG.17.018.7322.

Kulesza K., 2017, Comparison of typical meteorological year and multi-year time series of meteorological conditions using 12- year data for Belsk, central Poland, Renewable Energy, 113, 1135-1140. DOI: 10.1016/j.renene.2017.06.087.

Zawadzka O., Posyniak M., Nelken K., Markuszewski P., Chiliński M. T., Czyżewska D., Lisok J., Markowicz K. M., 2017, Study of the vertical variability of aerosol properties based on cable cars in-situ measurements, Atmospheric Pollution Research, 8, 968-978. DOI: 10.1016/j.apr.2017.03.009.

Nelken K., Żmudzka E., 2016, TMY versus long-term time series of meteorological conditions for the characterization of central Poland's suitabilty for photovoltaics, Meteorologische Zeitschrift, 26(1), 21-31. DOI: 10.1127/metz/2016/0755.