Wykorzystanie produktów satelitarnych i reanaliz meteorologicznych do homogenizacji pomiarów naziemnych promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi w Polsce w latach 1991-2015

Dodano: 24 listopada 2022

W związku z kolizją terminu najbliższego seminarium IGIK z XXV Krajową Konferencją Fotointerpretacji i Teledetekcji uprzejmie informujemy, że seminarium dr Kingi Kuleszy (IGiK) i dr Jędrzeja Bojanowskiego (CloudFerro) pt. „Wykorzystanie produktów satelitarnych i reanaliz meteorologicznych do homogenizacji pomiarów naziemnych promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi w Polsce w latach 1991-2015" odbędzie się 5 grudnia 2022 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2. piętrze. W seminarium będzie można wziąć udział również online poprzez aplikację MS Teams

Link do spotkania:  LINK

Zadbane i regularnie kalibrowane naziemne przyrządy pomiarowe (pyranometry) dostarczają najdokładniejszych danych o promieniowaniu słonecznym. Niestety w ich pomiarach często zdarzają się trudne do wychwycenia błędy, dlatego przed przystąpieniem do dalszych badań konieczne jest stosowanie procedury kontroli jakości i homogenizacji danych. Zaprezentowana metoda kontroli jakości i homogenizacji danych została stworzona w szczególności do wykrywania pojedynczych błędnych wartości (błędnych sum dobowych całkowitego promieniowania słonecznego) oraz bardzo długich okresów charakteryzujących się małym (a więc trudnym do wychwycenia) błędem. Metoda została przetestowana w odniesieniu do danych z 16 naziemnych stacji pomiarowych w Polsce, w okresie 1991-2015. Sumy dobowe całkowitego promieniowania słonecznego, które uznano za błędne, zostały zastąpione wartościami pochodzącymi z bazy Surface Solar Radiation Data Set – Heliosat, Edition 2 (SARAH-2). W rezultacie liczba stacji naziemnych, posiadających homogeniczną serię pomiarów całkowitego promieniowania słonecznego w analizowanym okresie, wzrosła z 8 do 13. Zaprezentowana metodologia jest uniwersalna i może być stosowana szczególnie tam, gdzie występuje wiele pojedynczych błędnych wartości, a także nie ma dostępu do metadanych.

Dr Kinga Kulesza od października 2022 r. realizuje staż podoktorski w Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK w ramach projektu badawczego: "Assessment of the impact of weather conditions on forest health status and forest disturbances at regional and national scale based on the integration of ground and space-based remote sensing datasets". Projekt jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki OPUS21.

Serdecznie zapraszamy

Rys. (a) Przebieg sum dobowych promieniowania słonecznego w Bielsku-Białej pochodzący z danych naziemnych i produktu satelitarnego SARAH-2. 11 czerwca 2012 na stacji zanotowano błędną wartość promieniowania. Na rysunkach (b) i (c) testowano różne szerokości przedziałów ufności (przy parametrze restrykcyjności n=3 i n=2,5), które w zastosowanym algorytmie pozwolą wychwycić ten dzień jako błędny.