Dr Kinga Kulesza dołączyła do zespołu Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK.

Dodano: 23 listopada 2022

Dr Kinga Kulesza jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: klimatologia i ochrona atmosfery) oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: systemy informacji przestrzennej). W 2019 roku uzyskała stopień doktora Nauk o Ziemi, na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”. Uczestniczyła w projekcie badawczym LIFE_ADAPTCITY_PL (2015-2016), była także kierownikiem projektu finansowanego z NCN (Preludium, 2018-2021). Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach naukowych, uzyskała stypendia w Aalto University w Finlandii (2012) oraz w University of Alberta w Kanadzie (2015).

Jest autorką oraz współautorką kilkunastu publikacji naukowych. Chętnie popularyzuje naukę, brała udział m.in. w Pikniku Naukowym Polskiego Radia, Festiwalu Nauki, prowadziła warsztaty dla dzieci (Uniwersytet Dzieci), często wypowiada się do mediów, komentując m.in. temat zmian klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i smogu, długoterminowych prognoz pogody, fal upałów i chłodu.

Dr Kinga Kulesza od października 2022 r. realizuje staż podoktorski w Centrum Geomatyki Stosowanej IGiK w ramach projektu badawczego: “Assessment of the impact of weather conditions on forest health status and forest disturbances at regional and national scale based on the integration of ground and space-based remote sensing datasets”. Projekt jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki i realizowany we współpracy z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Witamy w zespole!