Zastosowanie teledetekcji do badań hydrologicznych na przykładzie projektów wykonywanych w Centrum Teledetekcji

Dodano: 12 maja 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium pt. "Zastosowanie teledetekcji do badań hydrologicznych na przykładzie projektów wykonywanych w Centrum Teledetekcji". Seminarium wygłosi mgr inż. Magdalena Łągiewska.

Seminarium odbędzie się 22 maja 2023 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams.

Link do spotkanie: LINK

Teledetekcja ma szerokie zastosowanie w monitorowaniu wód powierzchniowych oraz warunków hydrologicznych. W ramach projektu Smart Villages w Centrum Teledetekcji zrealizowano szereg produktów dotyczących występowania suszy rolniczej, niedoborów wody dostępnej dla upraw oraz koncepcji działań łagodzących te zjawiska. Z drugiej strony, w niektórych regionach Polski występują problemy z nadmiernym uwilgotnieniem gleby, podnoszeniem się stanu wody oraz podtopieniami terenów, co jest monitorowane w oparciu o dane z satelitów Sentinel-2 (optyczny, przy pogodzie bezchmurnej) i Sentinel-1 (radarowy, niezależnie od warunków atmosferycznych i pory dnia), dostarczających wysokorozdzielczych zobrazowań w ramach programu Copernicus. Istotnym tematem wykonywanych analiz są także teledetekcyjne obserwacje stanu jakości wód powierzchniowych, co jest szczególnie ważne, gdy są one wykorzystywane w celach spożywczych, rekreacyjnych, rolniczych lub przemysłowych. Obserwacje bazują na indeksach spektralnych charakteryzujących stan troficzny wód, a wykorzystywane algorytmy implementują modele empiryczne, które wynikają z dopasowania danych in-situ i określonych kombinacji kanałów spektralnych obrazów satelitarnych.