Nagrody i wyróżnienia

Instytut Geodezji i Kartografii w zakresie kartografii otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia:

  • Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za pracę doktorską pt. „Zasady doboru treści mapy podkładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych", Warszawa, 2006.
  • Nagroda Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii (nagroda III stopnia) za „Opracowanie i wdrożenie metody cyfrowego cieniowania map krajobrazowych", Warszawa, 2001.
  • Nagroda na XX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Chinach za „Mapę krajobrazową Karkonoskiego Parku Narodowego w skali 1:50 000", Pekin, 2001.
  • Nagroda na Konferencji Użytkowników Oprogramowania Intergraph za „Mapę krajobrazową Karkonoskiego Parku Narodowego w skali 1:50 000", Szczyrk, 2001.
  • Wyróżnienie na IV Ogólnopolskiej Konferencji „Zastosowanie Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS i GALILEO" za opracowanie „Cyfrowej Mapy Polski w skali 1:200 000"; Poznań, 2000
  • Wyróżnienie zespołowe w XXXVIII edycji konkursu Rady Stołecznej NOT i redakcji „Rzeczypospolitej" Mistrz Techniki - Warszawa 1997r. za „Opracowanie technologii wykonywania cyfrowych map w skali 1:25 000 na podstawie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych."; Warszawa, 1997