Usługi

Wdrożenia GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym:

  • Mapa zabytków ruchomych (w trakcie realizacji)
  • Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej o jednostkach architektoniczno - krajobrazowych  przez Instytut Geodezji i Kartografii dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w 2009 r.

Wdrożenia inne:

  • Cyfrowa mapa Polski w skali 1:200 000 -  licencja dla firmy internet Art S.C. w 2008 r.