Informacje ogólne

W Zakładzie Kartografii prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz aplikacyjne w zakresie metodyki opracowywania i wydawania map. Podstawowe obszary działalności Zakładu to: kartografia matematyczna, kartografia tematyczna, mapy obrazowe, topograficzne i tematyczne bazy danych, generalizacja kartograficzna, systemy informacji przestrzennej. Zakład Kartografii prowadzi także działalność związaną z doradztwem, konsultacjami oraz opracowywaniem ekspertyz z zakresu kartografii.

Nagrody i wyróżnienia

Instytut Geodezji i Kartografii w zakresie kartografii otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia
Czytaj więcej >

Patenty

Patent nr 198182 na wynalazek: „Sposób dwuetapowego uplastycznienia zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych wykonanych na północnej półkuli Ziemi”

Zgłoszenie patentowe nr 394437 na wynalazek: „Sposób prezentacji na mapie internetowej zabytków ruchomych"

Czytaj więcej >

Współpraca

We współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi realizowane są liczne projekty i prace w zakresie kartografii

Czytaj więcej >