Współpraca

Zakład Kartografii we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi realizuje liczne projekty naukowo-badawcze i komercyjne.

  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
  • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
  • Archiwum Główne Akt Dawnych
  • Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
  • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  • InternetART (http://www.internetart.pl)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa