Tematy badawcze

Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych

W roku 2008, decyzją nr 1402/B/T02/2008/35 z dnia 8 lipca 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie na realizację projektu badawczego pt. „Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych. Projekt był realizowany w latach 2008-2010 przez Instytut Geodezji i Kartografii, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej >

Fotorealistyczne wizualizacje kartograficzne

Celem projektu jest opracowanie uczytelnionych form prezentacji ogólnodostępnych danych geograficznych o dużym potencjale edukacyjnym, takich jak satelitarne obrazy Ziemi systemu Modis i globalny model terenu SRTM wykonany z wahadłowca Endaevour.

Czytaj więcej >

System informacji czasowo-przestrzennej

System informacji przestrzennej umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i prezentację informacji przestrzennych zmiennych w czasie. Możliwe jest więc, z pomocą GIS, zgromadzenie i zaprezentowanie na mapie informacji o wydarzeniach historycznych.

Czytaj więcej >

Koncepcja mapy obrazowej

Mapa obrazowa Puszczy Białowieskiej nie ma typowej kreskowej struktury, stosowanej do zapisu treści w tradycyjnych opracowaniach kartograficznych. Miejsce mocno wyselekcjonowanego kreskowego obrazu treści zajmuje informacja obrazowa charakteryzująca w sposób fotograficzny rzeczywisty obraz terenu.

Czytaj więcej >

Zintegrowany system monitoringu zagospodarowania przestrzennego

Celem naukowym projektu jest opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym.

Czytaj więcej >

Kartograficzne modelowanie terenu

Przedmiotem projektu było opracowanie metody modelowania obrazu terenu na fotomapie w taki sposób, aby możliwa była realizacja założonej koncepcji graficznej. Opracowana metoda pozwala na "składanie" końcowego obrazu z przeźroczystych komponentów, graficznie akcentujących wybrane elementy obrazu oryginalnego.

Czytaj więcej >