Patenty

Sposób dwuetapowego uplastycznienia zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych wykonanych na północnej półkuli Ziemi
Nr patentu i data zgłoszenia wynalazku: 198182 z dnia 2001 08 14
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP): G06T 15/50 (2006.01); G01C 11/04 (2006.01); G01C 11/26 (2006.01)
Uprawniony z patentu: Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa (PL)


Sposób prezentacji na mapie internetowej zabytków ruchomych
Nr i data zgłoszenia wynalazku: 394437 z dnia 2011 04 04
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP): G09B 29/00 (2006.01)
Zgłaszający: Instytut Geodezji I Kartografii, Warszawa