Publikacje 2006

  • Drachal J., 2006: Spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Bohinj.  Polski Przegląd Kartograficzny, tom 38, Nr 2, p. 207, Warszawa
  • Drachal J., 2006: Workshop, Bohinj 2006 r., Striking variety of the mountain chains appearance on satellite images provided by google earth.  Proceedings of 5th ICA Mountain Cartography   artykuł
  • Mościcka A., 2006: Spatio-Temporal Information System about Events and Historical Sources on the Basis of Bible’s Regions. The Fourth Bi-annual Conference on Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage. Sofia (Bułgaria)
  • Wrochna A., Ostrowski J., Mościcka A.-K., 2006:  Wpływ skali mapy i sposobu kartograficznej prezentacji na odzwierciedlenie struktury pokrywy glebowej. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, tom LII, z. 110, str. 59-73, Warszawa