Publikacje 2007

  • Linsenbarth A., Mościcka A., 2007: Geoinformacyjne aspekty przedstawiania wydarzeń biblijnych. „Przegląd Geodezyjny”, nr 3, Warszawa
  • Mościcka A., Brzezińska M., 2007: Podstawy metodyczne tworzenia indeksu nazw geograficznych występujących w Starym i Nowym Testamencie. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii; t. LIII, z. 111,s. 100-107, Warszawa
  • Wrochna A.,  Brzezińska M., Mościcka A, 2007: System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego. Roczniki Geomatyki, Tom V, Zeszyt 8, str. 207-215, Warszawa
  • Wrochna A., Linsenbarth A., 2007: Współczesne kierunki w kartografii biblijnej. Współczesne problemy metodyki kartograficznej – Prace i studia kartograficzne Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tom 1, str. 109-123, Lublin