Publikacje 2008

 • Mościcka A., 2008: I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej. Polski Przegląd Kartograficzny, t. 40, nr 3, s. 308-309
 • Linsenbarth A., 2008: Dolina Dolnego Jordanu –El Ghor (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, nr 5, s. .17-24
 • Linsenbarth A., 2008: Dolina Górnego Jordanu (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, nr 1, s. 14-20
 • Linsenbarth A., 2008: Galilea (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, nr 11, s.13-20
 • Linsenbarth A., 2008: Jezioro Genezaret (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, nr 3, s.16-23
 • Linsenbarth A., 2008: Morze Martwe (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, nr 8, s. 9-15
 • Linsenbarth A., 2008: Rola geoinformacji obrazowej w badaniach geoprzestrzeni biblijnej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18
 • Mościcka A., Brzezińska M. 2008: Implementacja zmienności cech biblijnych obiektów geograficznych do czasowo-przestrzennego systemu informacji. Prace IGiK, t. LIV, z.112, s. 93-102
 • Wrochna A., Baszczak M., 2008: Aplikacja internetowa dla mapy Polski w skali 1:200 000. Przegląd Geodezyjny, nr 7/2008, str. 3-5, Warszawa
 • Baszczak M. i in., 2008: Map of Poland in the internet. Materiały konferencyjne "Second International Conference on Cartography and GIS", Borovets (Bułgaria)
 • Marzec M., Mościcka A., 2008: O zaletach geowizualizacji. Biuletyn NASK, nr 3/2008, Warszawa
 • Mościcka A., 2008: GIS technology as a alternative way of access to historical knowledge. [W:] Digital Scholarship. Routledge, Taylor&Francis Group, New York- London
 • Mościcka A, Brzezińska M., 2008: A spatiotemporal model of a biblical geographic object. 2nd International Conference on cartography and GIS. Borovets (Bułgaria)
 • Mościcka A., Marzec M., 2008: Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych- założenia projektu. Materiały konferencji naukowej „Cyfrowe spotkania z zabytkami - stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii”, Wrocław