Publikacje 2009

 • Linsenbarth A., 2009: Góra Karmel i Nizina Jizreel (z cyklu: Przestrzeń geograficzna wydarzeń biblijnych). Przegląd Geodezyjny, Nr 5,. s. 13-18
 • Linsenbarth A., 2009: Rola geoinformacji obrazowej w badaniach geoprzestrzeni biblijnej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18a 2008/2009 s. 365-375
 • Linsenbarth A., 2009: Działalność Komisji Zastosowania Technologii Numerycznych do Dziedzictwa Kartograficznego oraz jej 4. Sympozjum w Wenecji. Polski Przegląd Kartograficzny, t..41, nr 3
 • Linsenbarth A., 2009: Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach. Cz. I: „40 lat na pustyni”, Magazyn Informacyjny GEODETA, nr 11
 • Linsenbarth A., 2009: Exodus Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej na dawnych mapach. Cz. II „Ładnie, ale mało dokładnie”. Magazyn Informacyjny GEODETA, nr 12/2009
 • Linsenbarth A., 2009: Konferencja MAK w Chile. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, nr 12/2009
 • Marzec M., Mościcka A., 2009: Nowoczesne technologie w badaniach i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie. Materiały konferencji naukowej „Cyfrowe spotkania z zabytkami – obraz jako przedmiot i metoda badań”, Wrocław
 • Mościcka A., Marzec M., 2009: Archiwalia kartograficzne w badaniach naukowych na przykładzie zasobów Polska.pl.  Materiały XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii „Dawna kartografia miast”, XV tom serii „Z dziejów kartografii”, Warszawa
 • Wrochna A., Kozubek E., 2009: Prawne i koncepcyjne aspekty opracowania systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego Polski. Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej Miżwidomczij Naukowo-Technicznijzyrnik: „Gieodezija, Kartografija i Aerofotoznimanija”, Nr 71’2009, str. 26-29, Lwów
 • Wrochna A., Mościcka A., 2009: Badania nad zastosowaniem zdjęcia satelitarnego Landsat 7 ETM do sporzadzania mapy walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru transgranicznego. Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej Mizwidomczij Naukowo-Technicznijzyrnik: „Gieodezija, Kartografija i Aerofotoznimanija”, Nr 71’2009, str. 81-86, Lwów
 • Mościcka A., 2009: GIS technology as a alternative way of access to historical knowledge. [W:] Digital Scholarship, ed. Marta Mestrovic Deyrup. Routledge. Taylor&Francis Group, New York, London, pp. 72-91