Publikacje 2010

  • Drachal J., 2010: Siódme Spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Borşa. Polski Przegląd Kartograficzny, tom 42, Nr 4, s 415-416
  • Mościcka A., 2010: Seminarium na temat "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie” w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Polski Przegląd Kartograficzny, t. 42, nr 4, s. 398-399
  • Linsenbarth A., Brzezinska-Klusek M. 2010: "Comparative analysis of the hydrographic network on the old maps of Holy Land - digital approach", Materiały konferencyjne: 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage Vienna, Austria, 22–24 February
  • Linsenbarth A., Mościcka A., 2010: The influence of the Bible geographic objects pecullarities on the concept of the spatiotemporal geoinformation system. A., Geoinformation Issues, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, Vol.2 No 1(2), pp. 37-47
  • Linsenbarth A., Wrochna A., 2010: 65-lecie Instytutu Geodezji i Kartografii. Polski Przegląd Kartograficzny, t. 42, z.2, s.178-179
  • Mościcka A., 2010: Przestrzenne aspekty informacji o zabytkach. Przegląd Geodezyjny nr 4, s. 8-12
  • Mościcka A., Marzec M., 2010: Interactive map of movable cultural heritage. Geoinformation Issues, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, vol. 2 no 1 (2), p. 27-35
  • Ney B., Kozubek E., Wrochna A., 2010: Uwagi dotyczące geoinformacji w aspekcie przestrzennego rozwoju kraju, Roczniki Geomatyki 2010, tom VIII, zeszyt 1(37), s.85-88