Publikacje 2011

  • Mościcka A., Marzec M., 2011: Archiwalia kartograficzne w badaniach naukowych na przykładzie zasobów Polska.pl. Z Dziejów Kartografii, t. 15, Dawna kartografia miast, pod red. P. Weszpińskiego i J. Ostrowskiego, s. 475-488
  • Brzezińska-Klusek M., Linsenbarth A. 2011: Mapy biblijne w atlasie Abrahama Orteliusa Theatrum Orbis Terrarium. Z Dziejów Kartografii, tom XVI, pod red. J. Ostrowskiego i R. Sktyckiego, Szczecin, s. 47-62
  • Mościcka A., Marzec M., 2011: Rola informacji geograficznej zawartej w opisach dóbr kultury w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa. Cyfrowe spotkania z zabytkami. Dobra kultury w Sieci, pod red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińskiej i K. Stanickiej-Brzezickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego