Publikacje 2012

  • Mościcka A., 2012: The concept of movable heritage cartographic presentation on the interactive map. Geodesy&Cartography, Polish Academy of Sciences, Vol. 61, No 2, pp. 91-104
  • Drachal J., Dębowska A., Brzezińska-Klusek M., 2012: Kartograficzna wizualizacja danych MODIS i SRTM. Część I. Polski Przegląd Kartografczny, t. 44, nr 3, s. 213-224
  • Drachal J., Dębowska A., Brzezińska-Klusek M., 2012: Kartograficzna wizualizacja danych MODIS i SRTM. Część II. Polski Przegląd Kartografczny, t. 44, nr 4, s. 305-314
  • Wrochna A., 2012: System Informacji Geograficznej o jednostkach architektoniczno-krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Nr 16., s. 95-104