Publikacje 2013

  • Brzezińska-Klusek M., Mościcka A., Dębowska A., 2013: "OGNIWO – Tool for integration different spatial data resources", Materiały konferencyjne: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704, June 16-22, Vol. 1, 481 - 488 pp
  • Dębowska A., Korycka-Skorupa J., 2013: Możliwości opracowania kartogramów i kartodiagramów w programie MapInfo Professional 10.5, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 45, nr 3, s. 201-217
  • Dębowska A., Korycka-Skorupa J., 2013: Możliwości opracowania map w programie MapInfo Professional 10.5 z wykorzystaniem wybranych metod prezentacji, Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 45, nr 4, s. 317-333
  • Drachal J., Dębowska A., 2013: Towards a More Realistic Depiction of the Earth’s Surface on Maps. Pure and Applied Geophysics, May 2013  artykuł
  • Drachal J., 2013: Realistyczne przedstawienie terenu na mapie w oparciu o satelitarne dane MODIS i SRTM. Prace i Studia Kartograficzne, t. 4, s. 37-47
  • Mościcka A., 2013: "Cultural heritage integration with the use of standardized monuments description", Materiały konferencyjne: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704, June 16-22, Vol. 1, 379 - 386 pp
  • Wrochna A., 2013: Ogólnopolski system udostępnienia zasobów geoinformacyjnych OGNIWO: Studia Geohistorica, Nr 01/2013, s. 113-118