Publikacje 2014

 • Gąsiorowski, J., Poławski, Z.F,  2014: Land use structure as the basis for  indicators determining spatial development of the environment. Polish  Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No.3, 2014. s.955 – 960
   
 • Gąsiorowski J, Bielecka E, Poławski Z.F, 2014: Wieloczynnikowa analiza środowiskowych uwarunkowań zagospodarowania obszarów wiejskich. Instytut Geodezji i Kartografii. Seria Monograficzna nr.18, Warszawa, 83s.
   
 • Wrochna A, Poławski Z.F, 2014: Zasoby kartograficzne w geoportalu OGNIWO. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom 46, nr 3, s.315 - 319
   
 • Brzezińska-Klusek M., Mościcka A.: The inventory and modernization of information resources of the Institute of Geodesy and Cartography. Geoinformation Issues Vol. 5,No 1 (5), 57-65/2013, 2014
   
 • Brzezińska-Klusek M., Dębowska A., 2014: XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna GeoKonferencja Naukowa w Albenie. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom 46, nr 3, s.359 - 360
   
 • Brzezińska-Klusek M., Gołaski J.: "A map of historic names as a form of cultural heritage protection", Conference P  roceedings: 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704, 17-26 June 2014, Vol. 3, 421 - 427 pp, DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.053
   
 • Dębowska A., Napiorkowska M., Hościło A., Gruziel M.: "High Resolution Impervious and Tree Cover Layers as an additional source of data on land cover status in Poland", Conference proceedings: 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704, June 17-26 2014, Vol. 3, 651 - 658 pp
   
 • Hoscilo A., Ciolkosz A., Ziolkowski D., Napiorkowska M., Debowska A., Gruziel M., 2014, GIO Land Monitoring component in Poland, Proceedings of the 34th EARSeL Symposium, Warsaw 16-20 June 2014