Publikacje 2015

  • Gołaski J., Górska-Gołaska K., Rutkiewicz-Hanczewska M., Brzezińska-Klusek M., Mirończuk A., Drachal J., 2015: Zabytkowe nazewnictwo polskie na Pojezierzu Wałeckim. Instytut Geodezji i Kartografii. Seria Monograficzna nr.19, Warszawa, 132s
  • Poławski Z., Mirończuk A., (2015): Identyfikacja obiektów antropogenicznych na archiwalnych zdjęciach lotniczych okolic Jedwabnego, Studia Geohistorica, Nr 03/2015, pp. 141–149.
  • Brzezińska-Klusek M., Mirończuk A., Drachal J., (2015): Mapa Nazw Zabytkowych Jako Forma Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29 numer PKKK.