Publikacje 2005

 • Bochenek Z., Dąbrowska-Zielińska K., Ciołkosz A. Drupka S., V.K. Boken, Agricultural Drought Monitoring in Poland, Chapter in: Monitoring and Predicting Agricultural Drought: A Global Study] ed. V.K. Boken, A.P. Cracknell, and R.L. Heathcote, Oxford University Press, str. 171 - 180.
 • Bojanowski J., Lewinski S., Porównanie wyników korekcji atmosferycznej 6S zdjęcia Landsat ETM z zastosowaniem standardowych parametrów wejściowych oraz uzyskanych na podstawie pomiarów meteorologicznych, Teledetekcja Środowiska, 32, 55 - 60.
 • Bojanowski J., Badanie wrażliwości modelu korekcji atmosferycznej 6S na zmianę parametrów wejściowych, Teledetekcja Środowiska, 36, 96 -105
 • Bochenek Z., Application of various change detection methods for analysis of urban environment, Proceedings of 24th EARSeL Symposium – New Strategies for European Remote Sensing, 25-29 May, Dubrovnik, Croatia, Millpress, Rotterdam, str. 671 – 678.
 • Dąbrowska-Zielińska K ,Y. Inoue , W. Kowalik M., Gruszczynska Inferring the Effect, based on Model Analysis, of Plant and Soil Variables on C- and L-Band SAR Backscatter over Agricultural Fields, Advances in Space Research 2005 (w druku).
 • Dąbrowska-Zielińska K; Gruszczynska M. W. Kowalik, Y. Inoue, A. Hoscilo, Retrieval of crop parameters and soil moisture from ENVISAT ASAR based on model analysis, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings Seul Korea.
 • Dąbrowska-Zielińska K, Ciołkosz A., Gruszczyńska M, Hosciło A., Application of ENVISAT MERIS; TERRA ASTER and MODIS data for crop yield modelling, Proc. of the 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy “New Quality in Environmental Studies”, Warsaw, Poland, pp. 739-747, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gruszczyńska M, Application of MERIS Data for Agriculture and Marshland Area, Proc. of the ESA MERIS and (A)ATSR Workshop, ESA ESRIN, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K;. W. Kowalik, Gruszczynska M., Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo - roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych, Roczniki Geomatyki t.III z.2 s35-44 Warszawa.
 • Dąbrowska-Zielińska K; Gruszczynska M., Application of MERIS data for agriculture and marshland area MERIS - (A)ATSR, workshop ESA.
 • Dabrowska-Zielinska K., Inoue Y., Kowalik W., Gruszczynska M, Modelling of Crop and Soil Parameters using C and L band of SAR Images, Journal of Water and Land Development, Polish Academy of Sciences, Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture IMUZ, No 9, s. 3-20, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gruszczyńska M, Lewiński St., Zastosowanie teledetekcji do systemu monitorowania powierzchni ziemi w odniesieniu do Natury 2000 i Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładzie obszaru doliny Biebrzy, Materiały konferencyjne ECOSTATUS, Łódź, s. 11-12, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K, SWEX-Soil Water and Energy Exchange Ground based Calibration/Validation Campaign in Poland for the ESA mission SMOS
 • ESA-SMOS Workshop, Spain, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gruszczyńska M, Field and satellite measurements in wetland, Workshop Ensuring the quality and reliability of land and atmosphere – Essential Climate Variables: The EU-25 contribution, Kraków, 2005.
 • Dąbrowska-Zielińska K, Drought detection using satellite data Proc. EURISY: Integration of the new EU Member Countries into the GMES Programme, Warsaw, Poland, 2005.
 • Lewiński St., Poławski Z.F, The comparison of interpretation possibility of RGB composite of LISS﷓III and ETM+ scanner, Proceedings of the 24th Symposium of European Association of Remote Sensing Laboratories, Dubrovnik, Croatia, Millpress, Rotterdam, 327 - 334.
 • Lewiński St., Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych, Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, t. 3, z. 2, s. 97-106.
 • Stankiewicz K., Crop discrimination on ENVISAT ASAR images acquired in alternating polarization mode, Proc. of SPIE Europe International Symposium: Remote Sensing 2005, Bruges, Belgium, 19 – 23 Sept. 2005 , SPIE 5976, No 597615, Oct 19, 2005.
 • Stankiewicz K., Wiśniewska E., Hościło A., Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych, Roczniki Geomatyki, T. III, Z. 2, str.145 – 152.
 • Stankiewicz K., The Efficiency of Crop Recognition on Envisat Asar Images in Two Growing Seasons, IEEE TGRS-00165-2005, BioGeo special issue, w druku.