Publikacje 2021

Publikacje

 • Arslan A.N., Dabrowska-Zielinska K., Vassilev V., Álvarez-Martínez J.M., Radeva K., Lewiński S., Autio I., Lindqvist H., Tenkanen M., Aalto T., Törmä M., Filchev L., Krupiński M., Barry S., Tuomainen T., Stych P., Chabbi A., 2021, Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Change and Forestry, Proceedings of 2021 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11-16 July, Brussels, Belgium. doi:10.1109/IGARSS47720.2021.9553360 ARTYKUŁ
 • Balenzano A., Mattia F., Satalino G., Lovergine F.P., Palmisano D., Peng J., Marzahn P., Wegmüller U., Cartus O., Dabrowska-Zielinska K., Musial J.P., Davidson M.W.J., Pauwels V.R.N., Cosh M.H., McNairn H., Johnson J.T., Walker J.P., Yueh S.H., Entekhabi D., Kerr Y.K., Jackson T.J., 2021, Sentinel-1 soil moisture at 1 km resolution: a validation study, Remote Sensing of Environment, Vol. 263, 112554. doi:10.1016/j.rse.2021.112554 ARTYKUŁ
 • Bojanowski J.S., Sikora S., Musiał J.P., Woźniak E., Dąbrowska-Zielińska K., Slesiński P., Milewski T., Łączyński A., 2021, Integration of Sentinel-3 and MODIS Vegetation Indices with ERA-5 Agro-meteorological Indicators for Operational Crop Yield Forecasting, Preprints 2021, 2021120143. doi:10.20944/preprints202112.0143.v1 ARTYKUŁ
 • Dąbrowska-Zielińska K., Gatkowska M., 2021, Wykorzystanie informacji satelitarnej w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń suszą [w:] Możliwości Wykorzystania Technik Satelitarnych przez Administrację Publiczną w Polsce - Wybrane zagadnienia, (red.) Mreńca E., Zientarski P.B., Ryzenko J., Kancelaria Senatu 2021, pp. 171-184.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, Grassland Science in Europe, Vol. 26, pp. 214-216. ARTYKUŁ
 • Duveiller G., Filipponi F., Ceglar A., Bojanowski J.S., Alkama R., Cescatti A., 2021, Revealing the widespread potential of forests to increase low level cloud cover, Nature Communications 12, 4337. doi:10.1038/s41467-021-24551-5 ARTYKUŁ
 • Grzybowski P.T., Markowicz K.M., Musiał J.P., 2021, Reduction of Air Pollution in Poland in Spring 2020 during the Lockdown Caused by the COVID-19 Pandemic, Remote Sensing, 2021, Vol. 13(18), 3784. doi:10.3390/rs13183784 ARTYKUŁ
 • Hosseini M., McNairn H., Mitchell S., Robertson L.D., Davidson A., Ahmadian N., Bhattacharya A., Borg E., Conrad C., Dabrowska-Zielinska K., de Abelleyra D., Gurdak R., Kumar V., Kussul N., Mandal D., Rao Y.S., Saliendra N., Shelestov A., Spengler D., Verón S.R., Homayouni S., Becker-Reshef I., 2021, A Comparison between Support Vector Machine and Water Cloud Model for Estimating Crop Leaf Area Index, Remote Sensing, 2021, Vol. 13(7), 1348. doi:10.3390/rs13071348 ARTYKUŁ
 • Kulesza K., Bojanowski J.S., 2021, Homogenization of incoming solar radiation measurements over Poland with satellite and climate reanalysis data, 2021, Solar Energy 225, pp. 184-199. doi:10.1016/j.solener.2021.07.031 ARTYKUŁ

Konferencje naukowe

 • Bartold M., 2021, Polwet - system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar, w tym Bagien Biebrzańskich z wykorzystaniem danych satelitarnych, Webinarium nt. Możliwości współczesnej teledetekcji i fotogrametrii w inwentaryzacji i monitorowaniu środowiska przyrodniczego, 15 listopada 2021, Biebrzański Park Narodowy. PREZENTACJA
 • Bojanowski J.S., Wozniak E., Aleksandrowicz S., Bochenek Z., Dabrowska-Zielinska K., Lewinski S., Malinowski R., Musial J.P., Rybicki M., Sikora S., Milewski T., Mleczko M., Sas S., Laczynski A., 2021, Services for EO-based Statistical Information for Agriculture and Verification on Farmers Obligations under Common Agricultural Policy, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7-10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach, Webinarium nt. Możliwości współczesnej teledetekcji i fotogrametrii w inwentaryzacji i monitorowaniu środowiska przyrodniczego, 15 listopada 2021, Biebrzański Park Narodowy. PREZENTACJA
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Sieć stałych pomiarów naziemnych wilgotności wykorzystanych do kalibracji danych Sentinel-1, Webinarium nt. Możliwości współczesnej teledetekcji i fotogrametrii w inwentaryzacji i monitorowaniu środowiska przyrodniczego, 15 listopada 2021, Biebrzański Park Narodowy. PREZENTACJA
 • Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Malinska A., Bartold M., Gurdak R., Lagiewska M., Paradowski K., 2021, Drought Assessment Applying Joined Meteorological and Satellite Data, IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11 - 16 July 2021, online hosted by the IGARSS 2021 Organizing Committee in Brussels (Belgium).
 • Dabrowska-Zielinska K., Newete S.W., Gurdak R., Bartold M., Abutaleb K., Chirima G.J., Malinska A., Economon E., 2021, Crop Growth Monitoring and Yield Forecast for Winter Wheat Under Different Soil-Water Conditions in Poland and South Africa, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, 17 - 19 May 2021, online hosted by the Universität Kassel (Germany). ABSTRAKT
 • Dabrowska-Zielinska K., Misiura K., Gurdak R., Grzybowski P., Bartold M., Budzynska M., Malinska A., Musial J., 2021, Application of Remote Sensing for Hydrology – Case study in Poland, 6th IAHR Europe Congress, 15 - 18 February 2021, Warsaw.
 • Grzybowski P., Markowicz K., Musial J.P., 2021, Impact of Restriction due to COVID-19 on Air Pollution in Poland in Spring 2020, IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11 - 16 July 2021, online hosted by the IGARSS 2021 Organizing Committee in Brussels (Belgium).
 • Gurdak R., 2021, Z góry widać więcej - jak satelity wspomagają rolnictwo, Forum Inteligentnego Rozwoju, 27 - 29 września 2021, Toruń.

 • Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Grzybowski P., Bochenek Z., 2021, Ocena dokładności produktów generowanych na podstawie satelitów Proba-V, Sentinel-2 i Sentinel-3 do monitorowania kondycji roślin, XXIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, 27 - 29 września 2021, Poznań.

 • Gurdak R., 2021, Ocena dokładności modeli wzrostu pszenicy ozimej na podstawie danych teledetekcyjnych, II Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota UW, 20 - 21 września 2021, Warszawa.

 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Kluczek M., Bartold M., Newete S.W., Chirima G.J., 2021, Crop Growth Monitoring and Yield Prediction System Applying Copernicus Data for Poland & South Africa, IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11 - 16 July 2021, online hosted by the IGARSS 2021 Organizing Committee in Brussels (Belgium).
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., Bochenek Z., Kluczek M., Golinski P., Persson T., Davids C., Wyczalek-Jagiello M., 2021, Tools for Information to Farmers on Grasslands Yields Under Stressed Conditions to Support Management Practices, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Gurdak R., Dabrowska-Zielinska K., 2021, Assessment of the Accuracy of Winter Wheat Yield Models Based on Remote Sensing Data, 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7 - 10 June 2021, online hosted by the University of Warsaw.
 • Misiura K., Dabrowska-Zielinska K., Gurdak R., Grzybowski P., Kluczek M., 2021, CO2 Modelling from Eddy Covariance Measurements for Biebrza Wetlands, IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 11 - 16 July 2021, online hosted by the IGARSS 2021 Organizing Committee in Brussels (Belgium).
 • Misiura K., Dabrowska-Zielinska K., Musial J., Gurdak R., Grzybowski P., 2021, CO2 measurements over the Biebrza Wetlands using Eddy Covariance and chamber methods, 6th IAHR Europe Congress, 15 - 18 February 2021, Warsaw.

Konferencja online 31 marzec – 1 kwiecień 2021 r.
Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym

 • Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Wprowadzenie do programu Copernicus - satelity, serwisy, dane; PREZENTACJA
 • Dąbrowska-Zielińska K., 2021, Model wyznaczenia obszarów suszy dla Polski na podstawie fuzji bieżących danych satelitarnych i meteorologicznych; PREZENTACJA
 • Bojanowski J.S., 2021, Prognozowanie plonów rolnych z wykorzystaniem danych COPERNICUS na potrzeby krajowej statystyki; PREZENTACJA
 • Musiał J.P., 2021, Wykorzystanie danych satelitarnych Sentinel-2 na potrzeby monitorowania zabiegów agrotechnicznych w ramach spełnienia wymogów Common Agriculture Policy (CAP); PREZENTACJA
 • Kluczek M., Zagajewski B., Dabija A., Raczko E., Kycko M., Al-Sulttani A., Tardà A., Pineda L., CorberaJ., 2021, Ocena przydatności obrazów Sentinel-2 do klasyfikacji pokrycia terenu według Corine Land Cover; PREZENTACJA
 • Bartold M., 2021, Polwet – system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych; PREZENTACJA
 • Gurdak R., 2021, GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych; PREZENTACJA
 • Paradowski K., 2021, InsSAT – Teledetekcja i GIS w sektorze ubezpieczeń; PREZENTACJA
 • Grzybowski P., 2021, Dane Sentinel-5P w monitowaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich. PREZENTACJA

Materiały z konferencji: AGENDA     VIDEO (dzień 1)     VIDEO (dzień 2)