Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej oraz zasobów węgla w lasach

RemBioFor - Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

Lider projektu: Instytut Badawczy Leśnictwa
Okres trwania projektu: 11.02.2015 – 30.06.2018

Centrum Teledetekcji IGiK wraz z wiodącymi ośrodkami leśnymi: Instytutem Badawczym Leśnictwa (lider projektu), Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Instytutem Technologii Drewna, Lasami Państwowymi, Instytutem Dendrologii PAN oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu uczestniczy w projekcie „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” RemBioFor (finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBiR - program Biostrateg 2015-2017).

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla bazującej na zastosowaniu danych teledetekcyjnych i nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania na potrzeby planowania urządzeniowego oraz modyfikacji procedur pomiarowych i analitycznych zawartych w “Instrukcji urządzania lasu”.

Więcej o projekcie: http://rembiofor.pl/

Rolą Centrum Teledetekcji IGiK jest opracowanie nowatorskich metod analizy obrazów radarowych na potrzeby modelowania przestrzennego rozkładu biomasy leśnej i zawartego w niej węgla na podstawie danych pozyskanych z najnowszych satelitów radarowych (ALOS-2 pasmo L, Sentinel-1 Pasmo C, TerraSAR-X Pasmo X) w oparciu o dane naziemne dostarczone w ramach inwentaryzacji stanu lasu przeprowadzone w projekcie RemBioFor.

Kierownik zadania: dr Dariusz Ziółkowski
Kontakt: dariusz.ziolkowski@igik.edu.pl


Poster podsumowujący działania Centrum Teledetekcji IGiK w projekcie RemBioFor