Close Range Photogrammetry

Tematyka fotogrametrii naziemnej była rozwijana w Zakładzie Fotogrametrii od początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Prowadzone w tamtym okresie badania odpowiadały głównie potrzebom fotogrametrii inżynierskiej. Badania stanu zbiorników poflotacyjnych, wyznaczanie trajektorii i przechyłów statków w trakcie ich wodowania, badania odkształceń powierzchni jazów powstałych w trakcie ich budowy oraz  badania rozrzutu odłamków skalnych w trakcie prac strzałowych w kamieniołmach to tylko niektóre z obszarów działań naukowych Zakładu. W okresie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej w fotogrametii, głównym celem badań Zakładu Fotogrametrii stała się fotogrametria lotnicza i satelitarna. Dalszy rozwój cyfrowych technik pomiarowych spowodował, iż Zakład dostrzega potrzebę ukierunkowania swoich badań na problemy fotogrametrii bliskiego zasięgu jako głównego źródła danych do opracowań wirtualnych map przestrzennych, w tym przestrzennych map inwentaryzacyjnych obiektów i ich wnętrz.

Analiza możliwości wykorzystana geodezyjnej osnowy kolejowej w procesie kalibracji geometrycznej danych z mobilnego skaningu laserowego

 
Projekt badawczy 
Wykonywany na zlecenie PKP PLK S.A.
Realizowany w latach 2012-2013
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Opracowanie metodyki tworzenia interaktywnej mapy 3D lądowych tras komunikacyjnych z wykorzystaniem współczesnych technologii fotogrametrycznych

Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2010-2011
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak

Read more >

Wykorzystanie metod pomiarowych naziemnej fotogrametrii cyfrowej do inwentaryzacji 3D wnętrz budynków

 
Projekt badawczy własny (N526 169037)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2009-2011
Kierownik projektu:  mgr inż. Bartłomiej Kraszewski
Read more >

Opracowanie metody modelowania przestrzeni 3D z wykorzystaniem współczesnych technologii lotniczych i naziemnych kamer cyfrowych

 
Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w roku 2010
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >