GlobBiomass


Lider projektu: prof. dr. Christianne Schmullius, Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Czas trwania projektu: styczeń 2015 - grudzień 2017
 

Głównym celem projektu ESA DUE GlobBiomass (finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA) jest opracowanie globalnego produktu przedstawiającego rozkład biomasy na świecie oraz oszacowanie biomasy leśnej dla pięciu regionów położonych w różnych strefach klimatycznych: Szwecja, Polska, Indonezja (płd. Borneo), Meksyk i RPA. Zespół projektowy składa się z czołowych ekspertów w dziedzinie Obserwacji Ziemi. Liderem projektu DUE GlobBiomass jest Department of Earth Observation -  Friedrich-Schiller-University Jena z Niemiec. W konsorcjum bierze udział 14 instytucji z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski: Centrum Teledetekcji IGIK oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

Mapy rozkładu biomasy dla poszczególnych regionów opracowane zostaną na podstawie archiwalnych i aktualnie dostępnych danych teledetekcyjnych, zarejestrowanych w paśmie mikrofalowym i optycznym dla trzech okresów: 2005, 2010 i 2015. Globalny produkt przedstawiający rozkład biomasy na świecie będzie opracowany dla roku 2010.

Centrum Teledetekcji IGiK we współpracy w Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) jest odpowiedzialny za opracowanie mapy biomasy leśnej dla Polski dla lat 2005, 2010 i 2015. Jako pierwsza opracowana została mapa rozkładu przestrzennego biomasy leśnej dla Polski dla roku 2010. Mapę opracowano na podstawie synergii danych radarowych pozyskanych z satelity ALOS PALSAR i danych optycznych zarejestrowanych przez satelity z serii Landsat. Jako dane referencyjne wykorzystano powierzchnie próbne z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL).

Kierownik zadania w IGiK: dr inż. Agata Hościło
Kontakt: agata.hoscilo@igik.edu.pl
Koordynator prac w IBL: dr inż. Krzysztof Stereńczak

Więcej informacji o projekcie: http://globbiomass.org/

 

Rozkład przestrzenny biomasy leśnej dla 2010 r. Opracowanie: IGiK