Opracowanie mapy biomasy leśnej dla Polski


Lider projektu: prof. dr. Christianne Schmullius, Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Czas trwania projektu: 01.2015 – 12.2017
 

Głównym celem projektu ESA DUE GlobBiomass (finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA) jest opracowanie globalnego produktu przedstawiającego rozkład biomasy na świecie oraz oszacowanie biomasy leśnej dla pięciu regionów położonych w różnych strefach klimatycznych: Szwecja, Polska, Indonezja (płd. Borneo), Meksyk i RPA. Zespół projektowy składa się z czołowych ekspertów w dziedzinie Obserwacji Ziemi. Liderem projektu DUE GlobBiomass jest Department of Earth Observation -  Friedrich-Schiller-University Jena z Niemiec. W konsorcjum bierze udział 14 instytucji z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski: Centrum Teledetekcji IGIK oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

Mapy rozkładu biomasy dla poszczególnych regionów opracowane zostaną na podstawie archiwalnych i aktualnie dostępnych danych teledetekcyjnych, zarejestrowanych w paśmie mikrofalowym i optycznym dla trzech okresów: 2005, 2010 i 2015. Globalny produkt przedstawiający rozkład biomasy na świecie będzie opracowany dla roku 2010.

Centrum Teledetekcji IGiK we współpracy w Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) jest odpowiedzialny za opracowanie mapy biomasy leśnej dla Polski dla lat 2005, 2010 i 2015. Jako pierwsza opracowana została mapa rozkładu przestrzennego biomasy leśnej dla Polski dla roku 2010. Mapę opracowano na podstawie synergii danych radarowych pozyskanych z satelity ALOS PALSAR i danych optycznych zarejestrowanych przez satelity z serii Landsat. Jako dane referencyjne wykorzystano powierzchnie próbne z Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (WISL).

Kierownik zadania w IGiK: dr inż. Agata Hościło
Kontakt: agata.hoscilo@igik.edu.pl
Koordynator prac w IBL: dr inż. Krzysztof Stereńczak

Więcej informacji o projekcie: http://globbiomass.org/

 

Rozkład przestrzenny biomasy leśnej dla 2010 r. Opracowanie: IGiK