Rocznik Astronomiczny

Prenumerata (wersja drukowana)

Cena bieżącego wydania 40 PLN + 8% VAT

Instytut Geodezji i Kartografii
Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

e-mail: biblioteka@igik.edu.pl

tel.: +48 22 32-91-917
fax: +48 22 32-91-950

Egzemplarze do pobrania w wersji elektronicznej dostępne pod adresem:
http://bc.igik.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=7

Egzemplarze archiwalne dostępne do wyczerpania.


Rocznik Astronomiczny 2020

LXXV tom Rocznika Astronomicznego na 2020 rok - w wersji elektronicznej (pdf) - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci.

Edycję elektroniczną (pdf) Rocznika uzupełnia tradycyjne wydanie drukowane, w wersji skróconej, a także Rocznik Astronomiczny "On-Line". W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2019

LXXIV tom Rocznika Astronomicznego na 2019 rok - w wersji elektronicznej (pdf) - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci.

Edycję elektroniczną (pdf) Rocznika uzupełnia tradycyjne wydanie drukowane, w wersji skróconej, a także Rocznik Astronomiczny "On-Line". W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

czytaj więcej >

Rocznik-Astronomiczny 2018

LXXIII tom Rocznika Astronomicznego na 2018 rok - w wersji elektronicznej (pdf) - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci.

Edycję elektroniczną (pdf) Rocznika uzupełnia tradycyjne wydanie drukowane, w wersji skróconej, a także Rocznik Astronomiczny "On-Line". W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

czytaj więcej >

Rocznik-Astronomiczny 2017

LXXII tom Rocznika Astronomicznego na 2017 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci.

Jednocześnie, wraz z edycją Rocznika na 2017 rok, Rocznik Astronomiczny "On-Line", został rozszerzony pozwalając na dalsze istotne skrócenie wersji drukowanej. W obecnej chwili internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” zawiera "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd" oraz "Kalkulator miejsc średnich i wielkości redukcyjnych". Pozwalają one na obliczenia pozycji pozornych wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS oraz pozycji średnich i związanych z nimi wielkości redukcyjnych w systemie FK5.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2016

LXXI tom Rocznika Astronomicznego na 2016 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Począwszy od wydania na 2015 rok, Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu. Wraz z edycją na 2015 rok uruchomiony został internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line” . W obecnej chwili zawiera on "Kalkulator pozycji pozornej gwiazd", pozwalający na natychmiastowe obliczenia pozycji wszystkich gwiazd z katalogów FK5, FK6 i Hipparcos, zarówno w Systemie FK5 jak i IRS.

czytaj więcej >