Rocznik Astronomiczny

Prenumerata (wersja drukowana)

Cena bieżącego wydania 40 PLN + 8% VAT

Instytut Geodezji i Kartografii
Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

e-mail: biblioteka@igik.edu.pl

tel.: +48 22 32-91-917
fax: +48 22 32-91-950

Egzemplarze do pobrania w wersji elektronicznej dostępne pod adresem:
http://bc.igik.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=7

Egzemplarze archiwalne dostępne do wyczerpania.


Rocznik Astronomiczny 2015

LXX tom Rocznika Astronomicznego na 2015 rok - w wersji elektronicznej PDF - jest kontynuacją jego poprzednich edycji, w niezmienionej postaci. Jednocześnie, począwszy od bieżącego wydania, Rocznik Astronomiczny w wersji drukowanej uległ istotnemu skróceniu. Wraz z edycją na 2015 rok uruchomiony został bowiem internetowy Rocznik Astronomiczny „On-line”.

Rocznik Astronomiczny na 2015 rok zawiera bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji międzynarodowych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji naukowych.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2014

W LXIX tomie Rocznika na 2014 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji mię­dzy­na­ro­do­wych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji nau­ko­wych.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2013

W LXVIII tomie Rocznika na 2013 rok podobnie jak w jego poprzednich edycjach zawarto bieżące uaktualnienia wynikające z uchwał i rezolucji międzynarodowych astronomicznych i geodezyjnych instytucji i organizacji naukowych. W bieżącym wydaniu są to przede wszystkim zmiany definicji stałych astronomicznych przyjęte w rezolucjach XXVII Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 r.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2012

W LXVII tomie Rocznika na 2012 rok, podobnie jak w poprzednich Rocznikach, począwszy od Rocznika na 2004 rok, są uwzględnione zmiany związane z nowymi, dostosowanymi do precyzji współczesnych technik obserwacyjnych (poniżej mikrosekundy łuku) definicjami niebieskich systemów odniesienia, transformacji między tymi systemami oraz systemami czasu przyjętymi przez Międzynarodową Unię Astronomiczną IAU (2000 r.) i Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki IUGG (2003 r.) za obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku.

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2011

LXVI tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >