Rocznik Astronomiczny

Prenumerata (wersja drukowana)

Cena bieżącego wydania 40 PLN + 8% VAT

Instytut Geodezji i Kartografii
Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

e-mail: biblioteka@igik.edu.pl

tel.: +48 22 32-91-917
fax: +48 22 32-91-950

Egzemplarze do pobrania w wersji elektronicznej dostępne pod adresem:
http://bc.igik.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=7

Egzemplarze archiwalne dostępne do wyczerpania.


Rocznik Astronomiczny 2005

LX tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2004

LIX tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2003

LVIII to Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >

Rocznik Astronomiczny 2002

LVII tom Rocznika Astronomicznego

czytaj więcej >