Degradacja lasów

17 czerwca 2016 r. nad północno-wschodnią Polską przeszły gwałtowne nawałnice. Silny wiatr uszkodził znaczne fragmenty lasu w Puszczy Knyszyńskiej. Wysoka częstotliwość pozyskiwania obrazów Sentinel-2 oraz ich wysoka rozdzielczość przestrzenna umożliwiają monitorowanie zmian i określenie zasięgu i stopnia zniszczeń w lasach. Centrum Teledetekcji IGIK wykonało analizę zasięgu zniszczeń spowodowanych przejściem nawałnicy na podstawie obrazu Sentinel-2.

Więcej informacji o wykorzystaniu teledetekcji satelitarnej w lasach na: http://www.igik.edu.pl/pl/Lasy

Kontakt: agata.hoscilo@igik.edu.pl


Monitoring degradacji lasów w Polsce i Słowacji na podstawie zdjęć satelitarnych Terra.MODIS

Praca wykonana w ramach projektu FP7 Geoland2, moduł SATCHMO AFS Europe.

Maciej Bartold, maciej.bartold@igik.edu.pl, tel. +48 22 329-19-78
http://www.igik.edu.pl/pl/a/Maciej-Bartold

źródło: http://www.bialystok.lasy.gov.plW 2012 roku minęło dziesięć lat od największej klęski w powojennej historii polskiego leśnictwa. Wówczas w lipcu wiejący na Mazurach huragan spowodował ogromne spustoszenia na obszarze Puszczy Piskiej. Wylesienie monokultury sosnowej powstałe na skutek tej niszczycielskiej siły natury oraz panująca w tym okresie susza stwarzały warunki podwyższonego ryzyka pożaru.

Do badań zniszczeń lasu wykorzystano zobrazowania satelitarne wykonane w latach 2000 i 2006. Obserwacje wykonano na obszarach lasów Puszczy Piskiej, Tatr Słowackich oraz lasów przy budowie autostrad A1 i A4. Opracowano metodykę wyznaczania zasięgu wylesienia powstałego z przyczyn naturalnych i antropogenicznych. Do walidacji wyników wykorzystano bazę danych zmian CORINE Land Cover 2000-2006.

źródło:http://www.tatry.skŚrednio-rozdzielcze obrazy satelitarne Terra.MODIS pozwoliły na efektywne monitorowanie zmian stanu drzewostanów. Uzyskano wysoką dokładność wykrycia powierzchni zmian leśnych dla obszarów Puszczy Piskiej 96.1% i Tatr Wysokich 96%. W przypadku wylesień pod budowę autostrad otrzymano dokładności wykrycia zmian 57% dla A1 i 54% dla A4. Niższe rezultaty prawidłowego rozpoznania wynikają z ograniczenia monitorowania wąskich zmian lasów przy drogach na podstawie średniej rozdzielczości terenowej piksela 250 metrów.

Publikacja:

Bartold M., 2012, Monitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite images, Geoinformation Issues, Vol. 4, No. 1(4), pp. 23-31.
Więcej o tematyce leśnej - LASY