Lasy

Opracowanie mapy biomasy leśnej dla Polski

Big Trees Forest. Źródło: 7-themes.com
Głównym celem projektu ESA DUE GlobBiomass jest opracowanie globalnego produktu przedstawiającego rozkład biomasy na świecie oraz oszacowanie biomasy leśnej dla pięciu regionów położonych w różnych strefach klimatycznych na podstawie archiwalnych i aktualnie dostępnych danych teledetekcyjnych, zarejestrowanych w paśmie mikrofalowym i optycznym dla trzech okresów: 2005, 2010 i 2015. Globalny produkt przedstawiający rozkład biomasy na świecie będzie opracowany dla roku 2010. W konsorcjum bierze udział 14 instytucji z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski: Centrum Teledetekcji IGIK oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.
Czytaj więcej >

Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej oraz zasobów węgla w lasach

Mazowiecki park Krajobrazowy na zdjęciu radarowym ALOS PALSAR HV. Opracowanie: IGiK
Rolą Centrum Teledetekcji IGiK w projekcie RemBioFor - Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach jest opracowanie nowatorskich metod analizy obrazów radarowych na potrzeby modelowania przestrzennego rozkładu biomasy leśnej i zawartego w niej węgla na podstawie danych pozyskanych z najnowszych satelitów radarowych (ALOS-2 pasmo L, Sentinel-1 Pasmo C, TerraSAR-X Pasmo X) w oparciu o dane naziemne dostarczone w ramach inwentaryzacji stanu lasu.

Czytaj więcej >

Lesistość rzeczywista kraju

Wysokość roślinności [m] na podstawie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Opracowanie: IGiK
Głównym celem projektu było opracowanie warstwy rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych.
Czytaj więcej >

WICLAP - wpływ zmian warunków zimowych i jakości powietrza na lasy

The Project “Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Degradacja lasów

Montanta, USA. Powalone drzewa przez biały szkwał w 1999 roku. Foto: Rod Benson
Centrum Teledetekcji IGIK wykonało analizę zasięgu zniszczeń lasów Puszczy Knyszyńskiej spowodowanych przejściem nawałnicy w czerwcu 2016 r. na podstawie obrazu Sentinel-2.

W ramach projektu FP7 Geoland2 wykonano analizę zniszczeń lasów w Polsce i na Słowacji w latach 2000-2006. Do tego celu wykorzystano zobrazowania satelitarne Terra.MODIS. Materiałem referencyjnym stanowiła baza CORINE Land Cover.

Czytaj więcej >