Lasy

SAT4EST

Sentinel-2 satellite image over forests in Poland. Credits: Remote Sensing Centre of IGiK
The goal of the SAT4EST is to design and build non-state forest focused service dedicated to the local government administration in Poland. The proposed service will promote the use of various Copernicus data and products to the large community of end users at administrative level. Earth Observation based service will provide a simple, intuitive and low cost tool in a form of a web-based application easy to use and expand for other dataset. It will integrate EO based products, ancillary data and will allow calculating statistics over a given area and generating simple reports.

Czytaj więcej >

GlobBiomass

Big Trees Forest. Źródło: 7-themes.com
Głównym celem projektu ESA DUE GlobBiomass jest opracowanie globalnego produktu przedstawiającego rozkład biomasy na świecie oraz oszacowanie biomasy leśnej dla pięciu regionów położonych w różnych strefach klimatycznych na podstawie archiwalnych i aktualnie dostępnych danych teledetekcyjnych, zarejestrowanych w paśmie mikrofalowym i optycznym dla trzech okresów: 2005, 2010 i 2015. Globalny produkt przedstawiający rozkład biomasy na świecie będzie opracowany dla roku 2010. W konsorcjum bierze udział 14 instytucji z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski: Centrum Teledetekcji IGIK oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.
Czytaj więcej >

RemBioFor

Mazowiecki park Krajobrazowy na zdjęciu radarowym ALOS PALSAR HV. Opracowanie: IGiK
Rolą Centrum Teledetekcji IGiK w projekcie RemBioFor - Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach jest opracowanie nowatorskich metod analizy obrazów radarowych na potrzeby modelowania przestrzennego rozkładu biomasy leśnej i zawartego w niej węgla na podstawie danych pozyskanych z najnowszych satelitów radarowych (ALOS-2 pasmo L, Sentinel-1 Pasmo C, TerraSAR-X Pasmo X) w oparciu o dane naziemne dostarczone w ramach inwentaryzacji stanu lasu.

Czytaj więcej >

Lesistość rzeczywista kraju

Wysokość roślinności [m] na podstawie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Opracowanie: IGiK
Głównym celem projektu było opracowanie warstwy rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych.
Czytaj więcej >

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza WICLAP

The Project “Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Degradacja lasów

Montanta, USA. Powalone drzewa przez biały szkwał w 1999 roku. Foto: Rod Benson
Centrum Teledetekcji IGIK wykonało analizę zasięgu zniszczeń lasów Puszczy Knyszyńskiej spowodowanych przejściem nawałnicy w czerwcu 2016 r. na podstawie obrazu Sentinel-2.

W ramach projektu FP7 Geoland2 wykonano analizę zniszczeń lasów w Polsce i na Słowacji w latach 2000-2006. Do tego celu wykorzystano zobrazowania satelitarne Terra.MODIS. Materiałem referencyjnym stanowiła baza CORINE Land Cover.

Czytaj więcej >