Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

          

InCoNaDa - Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych

Program/nr konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1.10.2020 – 30.09.2023

Kierownik projektu:  Centrum Geomatyki Stosowanej, Instytut Geodezji i Kartografii

Dr hab. inż. Agata Hościło, Prof. IGiK, e-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Partnerzy:  Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)Instytut Ochrony Środowiska – PIBKrajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Politechnika Łódzka - Instytut Architektury i UrbanistykiEversis Sp. z o.o.

Więcej o projekcie InCoNaDa: LINK


GrasSAT - Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices

Program/nr konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1. czerwiec 2020 – 30. kwiecień 2024

Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Partnerzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian Research Centre (NORCE), GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło

Więcej o projekcie GrasSAT: LINK


FINEGRASS - Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1. grudzień 2013 – 30. listopad 2016

Kierownik projektu: Zakład Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dabrowska-Zielinska, email: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Więcej o projekcie FINEGRASS: LINK


WICLAP - Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1. grudzień 2013 – 30. listopad 2016

Kierownik projektu: Zakład Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Dr inż. Zbigniew Bochenek, email: zbigniew.bochenek@igik.edu.pl

Więcej o projekcie WICLAP: LINK