Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

GrasSAT - Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices

Program/nr konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: czerwiec 2020 – czerwiec 2023

Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Partnerzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian Research Centre (NORCE), GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło

Więcej o projekcie GrasSAT: LINK


FINEGRASS - Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1 grudzień 2013 – 30 listopad 2016

Kierownik projektu: Zakład Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dabrowska-Zielinska, email: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Więcej o projekcie FINEGRASS: LINK


WICLAP - Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: 1 grudzień 2013 – 30 listopad 2016

Kierownik projektu: Zakład Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Dr inż. Zbigniew Bochenek, email: zbigniew.bochenek@igik.edu.pl

Więcej o projekcie WICLAP: LINK