Bioenergia i bilans węgla

SERENE

Zadaniem projektu SERENE było zbudowanie SYSTEMU pozyskiwania danych o plantacjach roślin energetycznych z wykorzystaniem danych satelitarnych, tj. o lokalizacji plantacji roślin energetycznych oraz szacowanie biomasy plantacji. W projekcie powstał SERWIS pilotażowy, prezentujący wyniki procesu klasyfikacji – wskazania lokalizacji plantacji roślin energetycznych w 11 województwach w Polsce oraz mapy wysokości roślin, biomasy, kondycji, wilgotności oraz zawartości wody w uprawach, dla ponad 30 wybranych plantacji w Polsce.
Czytaj więcej >

Bilans węgla

Celem projektu ESA PECS CARBON jest określenie zmian przepływu strumienia węgla w zależności od sposobu użytkowania terenu, wielkości i zmienności biomasy, wilgotności gleby i zmieniających się warunków meteorologicznych. W szczególności przedmiotem badań był wpływ zmian pokrycia terenu na pochłanianie dwutlenku i jego emisję do atmosfery.
Czytaj więcej >