Współpraca z ESA, DLR i JAXA w zakresie pozyskiwania zobrazowań radarowych

Zdjęcia mikrofalowe były wykorzystywane w IGiK już od roku 1991, kiedy ESA wystrzeliła satelitę ERS-1. IGiK był w tym czasie jedyną w Polsce instytucją, która miała dostęp do tych zdjęć i stosowała je w badaniach naukowych. IGiK otrzymywał zdjęcia mikrofalowe ERS-1.SAR corocznie, aż do zakończenia misji satelity ERS-1, dzięki zaakceptowanym przez ESA następującym projektom badawczym:

  • PP-PL3 Forest decline monitoring in ecological disaster area - Sudety Mts. case study - use of ERS-1 data;
  • PP-PL4 Soil moisture and evapotranspiration investigations for crop yield assessment based on ERS-1 data;
  • AO2.PL102: Soil moisture investigations for the different agricultural crops for biomass assessment using ERS-1 and ERS-2 data.

Zdjęcia te zastosowano do opracowania metody: monitorowania wylesień w obszarach klęsk ekologicznych; szacowania wilgotności gleby, ewapotranspiracji i biomasy dla obszarów rolniczych. Dzięki kontynuacji misji radarowych ERS-2.SAR i ENVISAT.ASAR, jak również możliwości dostępu do danych mikrofalowych z satelitów JERS, RADARSAT i ALOS, prace badawcze były nadal prowadzone w ramach następujących projektów zaakceptowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA i Japońską Agencję Kosmiczną JAXA:

Od Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR otrzymano zdjęcia mikrofalowe TerraSAR-X w ramach następujących projektów:

  • LAN0054 Detailed crop monitoring and mapping based on multi-frequency microwave images - Terra-SAR-X;
  • LAN1942 Application of TerraSAR-X, Sentinel-1, and future ALOS-2.PALSAR for modelling of soil-vegetation parameters controlling carbon balance in wetlands and agriculture areas

W ramach ww. projektów kontynuowano prace na obszarach rolniczych nad metodami szacowania wilgotności gleb i różnych parametrów roślinnych oraz rozpoczęto prace pod tym samym kątem na obszarach bagiennych. W rezultacie opracowano metody monitorowania uwilgotnienia i różnych parametrów roślinnych dla obszarów rolniczych i bagiennych oraz metody klasyfikacji upraw rolnych. Zobrazowania radarowe TerraSAR-X zostały wykorzystywane głownie do klasyfikowania typów upraw rolnych oraz monitorowania warunków wilgotnościowych i rozwoju zbiorowisk roślinnych na obszarach bagiennych.

IGiK brał również udział w projekcie ESA: AO.3275 SOIL, WATER and ENERGY EXCHANGE (SWEX) Ground Based Monitoring of Soil, Water and Energy Exchange Conditions in Poland for Validation Purposes of the ESA mission SMOS, w którym jako lider obszarów Biebrzy i Wielkopolski był odpowiedzialny za walidację wilgotności gleby na tych obszarach. Zdjęcia SMOS są również wykorzystywane w najnowszym projekcie ESA z 2012 r.: C1P.10669 Application of SMOS data for Biebrza Wetlands and for Wielkopolska agricultural region in Poland.