BADANIE RYNKU - badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Dodano: 29 września 2017

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2017 rok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2017 rok.

2. TERMIN

a) termin nadsyłania ofert upływa 16 października 2017 r. o godz. 15:30.

b) oferty prosimy składać w wersji elektronicznej na adres: oferty@igik.edu.pl

3. CENA

a) w ofercie prosimy o podanie cen realizacji wyżej wymienionej usługi (ceny netto i brutto).

b) wycena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

4. KONTAKT

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kowalik, tel. (22) 32 91 979, e-mail: katarzyna.kowalik@igik.edu.pl

5. INFORMACJE DODATKOWE

1. Informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2016 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.igik.edu.pl w zakładce majątek (http://bip.igik.edu.pl/index.php/majatek).
2. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.