Badawczo-Wzorcujące Laboratorium Grawimetryczne

W Instytucie Geodezji i Kartografii utworzono Badawczo-Wzorcujące Laboratorium Grawimetryczne, którego głównym celem będzie utrzymanie krajowego standardu grawimetrycznego, a także kontrola metrologiczna narzędzi grawimetrycznych. Laboratorium to jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Zakładu Geodezji i Geodynamiki i zostało usytuowane w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra w Jadwisinie.