Forum Wymiany Doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na Mazowszu

           

 

5 czerwca 2013 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się „Forum Wymiany Doświadczeń w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na Mazowszu”. Forum zorganizowane zostało przez UM Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Geodezji i Kartografii w ramach europejskiego projektu THE ISSUE.
Forum rozpoczęło wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, przedstawiające sytuację Mazowsza w zakresie wdrażania ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) oraz zrównoważonego transportu. Uczestnikom forum zostały także przybliżone cele oraz korzyści wynikające z realizacji projektu THE ISSUE, zakres badań transportowych prowadzonych w województwie oraz przedstawiony został europejski system informacji drogowej autorstwa polskiej firmy Heller Consult. Następnie przedstawiciele największych miast regionu (Warszawy oraz Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec,) przedstawili stan, działania i potrzeby swoich miast w zakresie ITS. Opowiedzieli o nowych inwestycjach infrastrukturalnych, projektach i wdrożeniach: wspólne bilety i karty miejskie, monitoring skrzyżowań, tablice zmiennej treści. Forum zakończyła dyskusja dotycząca potrzeb zmian legislacyjnych oraz integracji działań jednostek administracyjnych i wykonawczych oraz standaryzacji rozwiązań ITS na poziomie województwa.
Forum stało się istotnym przyczynkiem do tworzenia potencjalnej bazy rozwiązań z zakresu badań i technologii ITS oraz tworzenia platformy współpracy organów jednostek samorządu z przedstawicielami biznesu i nauki w obrębie województwa mazowieckiego.