Góra lodowa o powierzchni Londynu oderwała się od Antarktydy

Dodano: 07 marca 2023

Góra lodowa oddzieliła się od lodowca szelfowego Brunta na Antarktydzie tuż obok stacji badawczej Halleya. Jej wielkość jest porównywana do Londynu – ma powierzchnie ok. 1,5 tys. km kwadratowych. To kolejne w ciągu ostatnich kilku lat poważne cielenie się lodowca w tym regionie. Jednak w przeciwieństwie do ostatnich zmian obserwowanych na Antarktydzie, oderwanie zwartej bryły lodu nie ma związku z ocieplaniem klimatu. Według glacjologów z British Antarctic Survey, którzy prowadzą na tym terenie badania, wydarzenie cielenia się lodowca jest częścią naturalnego zachowania szelfu lodowego Brunt. 

Wspomniany fragment lodowca jest monitorowany od 2012 roku, kiedy to naukowcy zauważyli pierwsze poważne pęknięcia na jego powierzchni. Podejrzewali, że w przeciągu najbliższych lat dojdzie do odłamania znacznego fragmentu, co nastąpiło w końcu stycznia 2023. Za możliwość obserwacji bryły lodu, przed i po oderwaniu się od głównego masywu, odpowiedzialna jest konstelacja satelitów programu Copernicus: Sentinel-1 oraz Sentinel-3 Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 

Kluczową zaletą zobrazowań radarowych, których przedstawicielem jest Sentinel-1, jest możliwość obrazowania w dowolnych warunkach pogodowych czy oświetleniowych, a więc również w nocy oraz przy pełnym zachmurzeniu. Przydatność tej cechy ujawnia się chociażby przy monitoringu oceanów. Dobrze widoczne są na nich statki, góry lodowe, czy zasięg pokrywy lodowej. 

Natomiast Sentinel-3 jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów satelitarnych, dysponującym czterema instrumentami obrazującymi na pokładzie. 

Wykorzystane w tym porównaniu zobrazowania pochodzą z instrumentu OLCI - Ocean and Land Colour Instrument. Obrazuje on Ziemię w 21 kanałach spektralnych, rejestrując fale elektromagnetyczne o długości od 400 do 1020 nm. Rozdzielczość przestrzenna, tak pozyskanych obrazów, wynosi 300 metrów, a szerokość ścieżki zbierania danych – 1270 km. Urządzenie służy do monitorowania oceanów, a w szczególności biologicznej aktywności morskiej oraz zanieczyszczeń mórz, stanu roślinności (w tym upraw) oraz prowadzenia obserwacji składu atmosfery, jak również ruchów lodowców. 

Poniższy film został wygenerowany przez naukowców z Centrum Teledetekcji IGiK ze strony https://www.sentinel-hub.com/