IGIK DOŁĄCZYŁ DO COPERNICUS RELAYS

Dodano: 19 czerwca 2018

 

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) dołączył do polskiego konsorcjum „Copernicus Relays” tworzonego przez Astri Polska i Kapitech. Doświadczenie Instytutu w dziedzinie przetwarzania danych satelitarnych pozwoli na jeszcze większą intensyfikację działań na terenie Polski.

„Copernicus Relays” to tytuł przyznawany przez Komisję Europejską lokalnym ekspertom z zakresu satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu promocji wykorzystania danych pochodzących z serwisów programu Copernicus.
Poprzez zaangażowanie w program „Copernicus Relays” Instytut, którego ważną częścią działalności jest prowadzenie badań nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w obszarach takich jak:  rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, zmiany klimatu, gospodarka przestrzenna i wiele innych oraz wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie teledetekcji, konsorcjum będzie mogło promować wykorzystanie danych satelitarnych w Polsce na jeszcze większą skalę. 
Konsorcjum Astri Polska i Kapitech otrzymało tytuł „Copernicus Relays” w 2016 roku. Od tamtego czasu firmy aktywnie promują korzyści płynące z wykorzystania danych satelitarnych pochodzących z europejskiego programu obserwacji Ziemi „Copernicus” w różnych dziedzinach gospodarki. 
Firmy aktywnie wspierają inicjatywy Hackathonów, pomagając uczestnikom wykorzystywać dane pozyskane z satelitów obserwacji Ziemi. Organizują także warsztaty poświęcone podstawom wykorzystania oprogramowania Europejskiej Agencji Kosmicznej służącego do  przetwarzania danych pochodzących z satelitów obserwacji Ziemi - „ESA SNAP”. Pod koniec 2017 r., po pozytywnej ocenie  dotychczasowych działań, Komisja Europejska upoważniła konsorcjum do dalszych działań, przez następny rok.
Copernicus jest programem Unii Europejskiej, koordynowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i innymi europejskimi instytucjami. Jego celem jest dostarczanie informacji o Ziemi,  pochodzących z floty satelitów Sentinel oraz rozwijanie serwisów informacyjnych opartych na satelitarnych obserwacjach Ziemi i danych in situ.  Serwisy dostarczają użytkownikom wiarygodnych i precyzyjnych informacji w sześciu głównych obszarach tematycznych: monitorowanie środowiska lądowego (Land Monitoring), monitorowanie środowiska morskiego (Marine Environment Monitoring), monitorowanie stanu atmosfery (Atmosphere Monitoring), sytuacje kryzysowe (Emergency Management), bezpieczeństwo (Security) oraz zmiany klimatu (Climate Change).