Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej na stanowisko Specjalisty

Dodano: 09 września 2020

OGŁOSZENIE

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór do pracy w Centrum Geomatyki Stosowanej

Job Offer in the Applied Geomatics at the Institute of Geodesy and Cartography

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.09.2020 r.

STANOWISKO: specjalista

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi, nauką o Ziemi, geodezją,
biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

umiejętność programowania w języku Python na poziomie średnio lub zaawansowanym,
wiedza i doświadczenie z zakresu analizy zobrazowań satelitarnych, znajomość programów GIS-owych,
mile wiedziane doświadczenie w wykorzystywaniu algorytmów uczących.

GŁÓWNE ZADANIA:

wykonywanie analiz obrazów satelitarnych, opracowywanie algorytmów klasyfikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji pokrycia terenu oraz detekcji zmian, praca z dużymi zbiorami danych.

CECHY OSOBOWOŚCIOWE:

umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.

OFERUJEMY:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na pełny etat (część etatu – do uzgodnienia), miła i życzliwa atmosfera pracy, interesująca praca w młodym i doświadczonym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego, udział w konferencjach i szkoleniach.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

igik@igik.edu.pl (z dopiskiem Centrum Geomatyki Stosowanej)

Dodatkowe pytania dotyczące oferty prosimy kierować do dr hab. inż. Agaty Hościło: agata.hoscilo@igik.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@igik.edu.pl